Poselství Plejáďanů pro rok 2019

Poselství Plejáďanů pro rok 2019

Milí poslové světla, milí poslové kosmické a pozemské lásky!

Zdravíme vás z našich parametrů a z našich časoprostorů!
Rok 2019, který dnešním dnem začíná, přinese obrovské množství kosmické lásky, která vás bude tímto rokem zesíleně a nadále i další pozemské roky provázet. Budete tuto lásku pociťovat ve vašich myslích a ve vašich duších. Tato láska bude prostupovat všechny dimenze vašeho bytí a tím vám ulehčí všechny změny, které na planetě Zem nastávají lehčeji a s rozvahou uskutečnit.
Budete zesíleně pociťovat přítomnost vašich kosmických rodin a přítomnost vašich rodin, které se právě nacházejí ve světle.


Tento rok vám přinese obrovskou světelnou sílu, která vám dá pozitivní nadhledy a odvahu postupovat vpřed. Síla světla a síla světelných bytostí bude intenzivnější než roky předtím. Celá leta, staletí a tisíciletí nebylo světelných bytostem umožněno na vaši planetu sestouit v plné síle a v plné přítomnosti. Tmavé elementy, které se na Zemi nacházely, zamezovaly přístup světelným bytostem k vaší planetě a následně k vaším myslím a k vaším duším. Tímto rokem se jim podaří sestoupit úplně do vašeho časoprostoru a tím pádem se budou moci pohybovat va vaší přítomnosti. Vaší osobní přítomnosti a přítomnosti časové. Parametry prostoru budou posunuty a tudíž se budou světelné bytosti, které se zde na Zemi již vyskytují, moci absolutně přiblížit do vaší blízkosti.
To vám přinese zesílenou komunikaci, lásku a světelné frekvence vašich světelných průvodců.
Více než kdy předtím budete vstupovat do kontaktu s vašimi rodinami, které se nacházejí ve světle. Budete cítit jejich lásku, vedení a jejich infomace. Budete cítit, že vaše rodina ve světle patří neodmyslitelně do vaši reality a do vašeho života. Nebudou vznikat předěly ve vaší mysli a ve vaší společné komunikaci. Pocítíte, že vaše rodina ve světle, i když není fyzická, patří bezpodmínečně do vašeho pozemského života a vy můžete z této světelné síly čerpat.
Rok 2019 bude rokem kosmické lásky. Přinese vám tolik lásky, kolik do vašich srdcí a do vašich duší připustíte. Nechte ji do vašich srdcí a duší vstoupit a prožijte rok 2019 v její přítomností.
Bude se vám zde žít lehčeji a stabilněji. Nechte do vašich srdcí a do vašich duší vstoupit světlo a lásku všech světelných bytostí, které se va vaší blízkosti pohybují.
Přijměte tyto kosmické dary a nechte tím vaši pozemskou inkarnaci láskyplně prožívat.
Světlo a láska navýší vaše myšlení, jednání a transformaci vašich zbylých záležitostí, které jste jako lidská osoba zde na Zemi nahromadila.
Na vaši planetu sestoupí velké množství dětí, které v sobě kosmickou lásku, světlo a navýšené vědomí nesou. Posílejte jim lásku a posilujte je vaším vědomím při provedení jejich již předem připravených úkolů. Tyto děti sestupují na Zem do časoprostoru páté vědomostní dimenze. Spojí se frekvenčně se všemi lidskými jedinci, kteří se zde na planetě Zem láskyplně pohybují a láskyplně jednají.
Přívaly kosmické lásky budou prostupovat každý den tohoto roku. Více a více lidí se bude na svoji božskou lásku v srdci rozpomínat a více a více lidí bude v lásce jednat.
Každým dnem budete pociťovat, jak přívaly božskosti a přívaly světla centrálního slunce navyšují frekvenci vaší planety a vaší osobnosti.
Buďte si této lásky vědomi a nechte ji vstoupit do vašeho života. Začnetě tímto dnem 1.1.2019 láskyplně jednat. Jednejte s láskou. Všechny negativní myšlenky a emoce proměňte v lásku.
Připravujete se tímto společně s dalšími mírumilovnými civilizacemi vaší galaxie na vsestup do Zlatého věku. Brány Zlatého věku se začínají otevírat. Vaše láska a vaše světlo vám vstoupení do bran Zlatého věku umožní. Požehnejte společně s námi rok 2019.
Požehnejte společně s námi každý den tohoto roku.
Požehnejte všechny životní situace, které vám tento rok přinese. Situace, které ovlivní vaše bytí na této planetě.
Požehnejte svoji minulost, přítomnost a budoucnost.
Požehnejte všechny lidi a bytosti, které vás budou tímto rokem doprovázet. Poděkujte se jim již teď, za svoji lásku a za jejich přítomnost.
Požehnej sám sebe a požehnej své bytí na této planetě.
Požehnej lásku v tvém srdci a lásku ve tvé duši.

Mír tě provází.

Comments are closed.