✨ Aktuální informace od plejádských bytostí, květen 2023 ✨

✨ Aktuální informace od plejádských bytostí, květen 2023 ✨

‚Zůstaňte ve své důvěře a pokračujte dál na své cestě za světlem.

Nespočetné množství lidí se rozpomíná na světlo své duše, na svoji podstatu a prosvětluje tím realitu kolektivního pole lidstva.

Vědomostní dimenze třetího a pátého vědomostního prostoru se doposud prolínají ale přesto cítíte, že ve vaší realitě se nachází více světla než dříve. Světelná energie vás doprovází. Nese vás a posiluje. Světlo prozařuje vaši duši, vašeho ducha a vaše tělo.

Zůstaňte ve svém konání.

V této době probíhá zesílená aktivace posvátných a energetických míst vaší planety, aby se tato místa mohla díky meridiánům a krystalovým systémům planety propojit. Podobná aktivace těchto míst proběhla sice již několikrát ale nynější aktivace je frekvenčně velice silná, neboť probíhá přes světelnou energii vašeho slunce. Vaše slunce je portálem do nejrůznějších prostorů, dimenzí a časů a zároveň je portálem pro propojení s vaší galaxií, s centrálním sluncem vaší galaxie a centrálním sluncem božského zdroje.

Frekvence vaší galaxie tudíž proudí k posvátným místům vaší planety. Zároveň k nim proudí frekvence okolních planet vašeho slunečního systému. Kosmické vibrace navyšují energii těchto míst. Vaše planeta se napojuje na původní kosmické frekvence, od kterých byla manipulací odtržena. Vrací se tím do svého planetárního pořádku.

I kapličky a kostely, které stojí na posvátných místech prosvětlují svoji realitu a odprošťují se od energií manipulace. Brzy v nich zavládne čistá původní energie.

Mnoho z vás cítí velikou únavu, nervozitu či jiné symptomy, neboť vaše systémy momentální aktivaci velice vnímají. Navyšujte meditací a pobytem v přírodě své osobní světlo, abyste se frekvenčně napojili na vibraci vaší planety. Pobyt v přírodě při vycházejícím či zapadajícím slunci regeneruje vaši DNA. Propojujte se v okamžiku ‚tady a teď‘ se světlem božského zdroje a se vším světelným a láskyplným.‘

Vaši plejádští průvodci

⭐

S láskou

Pavlína Klemm

✨Léčivé energie z Plejád: „Světlo je potrava pro naše buňky“✨

✨Léčivé energie z Plejád: „Světlo je potrava pro naše buňky“✨

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Můžeme pomocí světla změnit svůj osud a kompletně se uzdravit? Co je v procesu léčení nejdůležitější? A jak zastavit stárnutí a čas? Nejen o tom si povídám s autorkou channelingové literatury, paní Pavlínou Klemm, jejíž knihy patří ve všech německy mluvících zemích k nejprodávanějším. Rodačka z Krkonoš je díky osmidílné sérii „Světelná poselství z Plejád“ populární i v České republice. Pavlína Klemm je od dětství v kontaktu s duchovním světem a jeho světelnými bytostmi, pak studovala například i u Doreen Virtue. Od roku 2011 hovoří skrze Pavlínu Plejáďané – civilizace známá, mimo jiné, velmi pokročilými léčitelskými schopnostmi. 

Pavlíno, jaký je podle Plejáďanů smysl života (fyzické existence)? 

Plejáďané prožívají svoji fyzickou existenci v sedmé vědomostní dimenzi. Řídí se podle pravidel božského pořádku – tzn. v souladu s nejčistšími zákony lásky. I jejich děti jsou vedeny k etice a k porozumění druhého. Smysl jejich fyzické existence tedy spočívá chovat se v souladu s nejčistšími pravidly lásky a duševní čistoty. 

Často jsem se při komunikaci s Plejáďany ptala, co je jejich cílem, když již dosáhli tohoto vysokého stupně vědomí. A pokaždé se mi dostala stejná odpověď, že jejich cílem je v tomto stupni vědomí zůstat a neklesnout. Dalším smyslem či úlohou jejich života je pomáhat mimozemským civilizacím, které se nacházejí v nesnázích. I Plejáďané prožívali podobné situace jako my lidé. Situace a období manipulace a nesvobody duše. Bylo jim mírumilovnými civilizacemi pomoženo a Plejáďané nyní oplácejí tuto pomoc podporou ostatním civilizacím. Pomáhají především vědomostně, aby se lidé či ostatní civilizace rozpomněly na svoji světelnou velikost a na svůj božský původ. Díky svému rozvzpomenutí mohou lidé či civilizace nastartovat své první kroky k osvobození své duše pomocí své nově naleznuté síly. 

Plejáďané mají vynikající léčitelské schopnosti. Léčení druhých patří též k jejich veliké životní úloze.  Když vstoupí jemnohmotně do našeho časoprostoru, přinášejí své vysoce vibrační a světelné frekvence. Lidé tím dostávají možnost ozdravit své fyzické tělo a prozářit tímto světlem svou duši a svého ducha. Vědomí se může propojit s vyšším vědomím člověka.  

Při léčení přicházejí do našeho časoprostoru i Plejáďané, kteří jsou ve svém vědomí ještě pokročilejší a nacházejí se v deváté vědomostní dimenzi. Nemají fyzické tělo. Mají světelné krystalové tělo a mohou vstupovat do všech dimenzí a prostorů. Jejich léčitelské schopnosti jsou velice vysoké.  

Jak prožívají Plejáďané smrt? A mají pro nás nějaké doporučení, jak smrt vnímat? 

Plejáďané prožívají smrt jinak než my lidé. Častokrát mi sdělují, že pro ně smrt v podstatě neexistuje, neboť přecházejí vědomě do nového těla. Při tomto přechodu sebou přebírají všechny za života nasbírané vědomosti a zkušenosti.  

Plejáďané žijí až 1 500 let! (I my lidé jsme byli dříve schopni delšího fyzického života, dokud nedošlo k manipulaci naší DNA.) Starají se energeticky o své fyzické tělo, promlouvají se svými buňkami a orgány. Regenerují svá těla tzv. světelnými krystalovými lůžky, které pracují na bázi volné energie a propojují je s jejich božskými dokonalými otisky.  DNA Plejáďanů je velice světelná a kompatibilní se světelnými frekvencemi kosmu. 

Po fyzické smrti, jak ji my lidé nazýváme, jsou jejich těla transformována do světelné energie. Tzn. jejich těla nejsou pohřbena v zemi či spalována ale proměněna ve světlo kosmu.  

Oni sami nazývají fyzický odchod pouhým přechodem do jiné formy života. Nezažívají při tomto přechodu smutek, neboť jsou vědomostně nadále se svými blízkými propojeni. Většina z nich přechází okamžitě do nového těla či nové formy existence ve světelném těle.  

Můžeme vůbec zastavit stárnutí? Které nejlepší věci můžeme podle Plejáďanů dělat pro své zdraví? Jak se uzdravit? 

Jak již jsem se zmínila, naše DNA byla zmanipulována a tím naše tělo rychleji stárne. V této době ale padají všechna doposud nastavená pravidla, která nás nechala žít v nemocích, v rychlém stárnutí a v karmických záležitostech. Tím, že se člověk vědomostně a světelně vyvíjí, vystupuje z nízko vibračních dimenzí a dostává tím možnost prodlouženého života. Světelným vývojem se dostává naším buňkám ‚světelné potravy‘ kosmického světla, které naše buňky tolik milují. I kosmické světlo, které k naší planetě nyní zesíleně přichází, nechá tělo a DNA regenerovat a léčit. Také sluneční světlo, především při úsvitu a západu, léčí a čistí naše čakry a DNA.  

Plejáďané nám doporučují zbavit se všeho, co nízce vibruje. Tzn. uměle zpracované potravy a nápojů. Ale také nízko vibrujících myšlenek, které nás překyselují a působí v našem tělem záněty. Měli bychom se vrátit ke všemu, co je přirozené a co nás dělá přirozenými. 

Příroda nás také velice uzdravuje a vrací do přirozenosti.  

A meditace nás propojuje se světlem a s životní energií kosmu.  

V knize 7 – ‚Světelná poselství z Plejád‘ nám Plejáďané přinesli informace o ‚Kosmické lékárně‘, v které jsou obsaženy všechny preparáty, léčebné frekvence, barvy, tóny a geometrické formy, které jsou pro regeneraci a léčení našich systémů vhodné. I touto formou dostáváme možnost propojit se léčebnými preparáty, které nám přinese jemnohmotné vyléčení.   

Možností pro uzdravení máme mnoho. Nejdůležitější je náš úmysl se pro vyléčení a pro regeneraci rozhodnout. Poté nám světelné bytosti již na naší cestě pomohou a propojí nás s možnostmi a potřebnými informacemi.  

Někdy se ale člověk rozhodl pro jinou cestu než pro cestu uzdravení, neboť to přinese zkušenosti pro jeho vědomostní vývoj. A jeho cestu musíme akceptovat a respektovat.  

Pro většinu lidí je velmi obtížné vstřebat koncept paralelních realit. Jak rozvinout vědomí pro to, že vše je TEĎ? Jak „vypnout“ čas? 

V době meditace se propojí naše duše, náš duch a naše tělo v jeden celek. Srdeční prostor se světelně otevře a propojí se s božským zdrojem a se všemi dimenzemi, prostory a časy. Naše duše se světelně při tom propojí s dalšími světly dalších duší a s dalšími světly kosmu. A naše vědomí se propojí s naším vyšším vědomím.  

V době meditace – postačí pár minut – se nacházíme v prostoru, kde se žádný čas nevyskytuje. Vystupujeme tím pádem z iluze pozemského času a propojujeme se s prostory věčnosti a nekonečnosti. 

I slova ‚tady‘ a ‚teď‘ byla plejádskými bytostmi naprogramována tak, abychom při vyslovení těchto slov nahlas byli na prostor věčnosti a nekonečnosti napojeni. Tím můžeme zastavit čas a propojit se s naším vyšším vědomím a se vším, co nás dělá světelnými a láskyplnými.   

Jak rozproudit zablokovanou kreativitu? 

Kreativita se k nám lidem vrací sama od sebe. Tím, že se lidé rozpomínají na své vnitřní světlo a na svůj světelný původ, napojují se tím automaticky na svoji kreativitu. I práce na solar plexus (čištění, předávání léčebných frekvencí či žehnání této čakry) nám přináší propojení s božským zdrojem a s naší intuicí.  

Ale jako vždy – naše čisté srdce je klíček k uzdravení a ke všem možnostem našeho bytí a našeho žití.  

Do jaké míry si duše sama vybírá, co chce prožít v příštím životě a do jaké míry je to otázkou „karmy“? Máme svobodnou vůli? 

Naše duše si může sama vybrat, do jakého prostoru či času bude znovu inkarnovat. Má svou svobodnou vůli. 

Do poslední doby nebylo ale všem duším povoleno inkarnovat do libovolného časoprostoru. Karmický systém byl doposud ovládán negativně smýšlejícími a jednajícími bytostmi. 

V této době vystupování z nízko vibračních dimenzí vystupujeme i ze zajetí karmických cyklů a systémů. Jak již jsem se zmínila – v této době padají všechna pravidla, která nás energeticky i fyzicky omezovala. Nejdůležitější je rozhodnutí, z těchto systémů karmy vystoupit.  

Plejáďané často sdělují, že lidstvo brzy opustí těžkost, nemoci a karmické zátěže. Pokud si člověk uvědomí, proč se jeho životní nesnáze znovu a znovu opakují a rozhodne se, přistup k životu změnit, nemusí již nadále procházet nemocemi či nesnázemi, jak tomu bylo dříve. Dříve jsme nemocemi a těžkostmi procházeli, abychom ‚splatili‘ karmický dluh. Tato doba nám přináší ale svobodu a pokud se rozhodneme z karmické smyčky vystoupit a jednat jinak než dříve, bude nám světelnými bytostmi při tomto procesu uzdravení pomoženo. 

Mnohým lidem ještě není tato informace vědoma a zůstávají v těžkosti a závislosti svého ‚osudu‘. Není jim vědomo, že energetická konstelace naší planety a energetická situace lidstva se vyvíjí k pozitivu. Není jim vědomo, že v této době můžeme kdykoliv opustit náš ‚osud‘, který již v podstatě neplatí a nedává smysl. Můžeme v každé vteřině našeho žití z těžkosti našeho ‚osudu‘ vystoupit a začít jinak a pozitivně jednat. V této době platí více než kdy dříve – jsme tvůrci svých životů.  

Jak se na plejádskou energii napojit? Jak požádat o osobní kontakt a vedení? 

Plejáďané nám vždy sdělují – ‚Tvůj čistý úmysl ti otevírá cesty ke všem možnostem tvého života. Otevírá ti i cestu k propojení s námi. Tvůj úmysl je jako paprsek, který otevírá dimenze, s kterými se chceš propojit.‘  

Zároveň nám předali i číselnou řadu – číselný kód, který otevírá prostory a dimenze pro komunikaci s nimi. Tato řada zní 3717. Každá číslice je napojena na určitá morfogenetická (vědomostní a informační) pole.  

Tuto řadu můžeme vyslovovat nahlas. Můžeme ji napsat do své blízkosti či ji programovat na vodu. Stačí tuto řadu napsat na list papíru, postavit na ni sklenici či karafu s vodou na minimálně tři minuty a poté popíjet.  

Tato číselná řada nás také energeticky ochraňuje a nechá nás spirituálně růst.  

Pavlíno, moc Vám děkuji za rozhovor. 

Odkaz: Léčivé energie z Plejád: „Světlo je potrava pro naše buňky,“ říká Pavlína Klemm  – CelostniMedicina.cz

✨ Poselství plejádských bytostí pro rok 2023 ✨

✨ Poselství plejádských bytostí pro rok 2023 ✨

Blíží se konec roku a mnoho z vás se ptá, jaký vás příští rok očekává. Jaký bude a zda bude takový turbulentní jako byla doba posledních měsíců.
My nevidíme časové úseky jako vy, po rocích. My vnímáme dobu jako energetické úseky. Vnímáme jejich energii, jejich frekvenci, jejich barvu, jejich vibraci a kmitočet těchto vibrací. Vnímáme energii vibrace magnetických polí Země.
Povrchu Země a vnitřku vaší Země.
Ale samozřejmě víme, že pro vás je dána dobu roku, měsíců, týdnů a dnů. Tak to bylo pro vás
mimozemskými, ne dobře smýšlejícími bytostmi zavedeno a podle toho se lidská společnost do doby, než vystoupí do vyšších vědomostních prostorů, řídí.
Takže doba, která je pro vás rokem 2023, bude mít několik energetických úseků.
V prvním úseku příštího roku bude navyšovat vibraci povrch Země. V dalším úseku bude navyšovat svoji vibraci vnitřek Země. A ve třetím energetickém úseku dojde k velkým transformačním procesům, na které se lidé dobré vůle již těší a velice na ně čekají.
Dojde ke změnám, které shluknou lidi a národy do společné komunity. Mnoho lidí a národů se naopak od této komunity odpojí a vytvoří tak svazky, které nemají zájem se všeobecně a vědomostně rozvíjet. Bude to jakési první znatelné rozdělení mezi fyzickými světy. Postupem času (to potrvá ještě několik vašich let), se tyto světy komunit rozdělí i jemnohmotně.
To platí i pro velké politické a hospodářské organizace, které měly do této doby velký význam.
Celý časový úsek vašeho roku 2023 nazýváme ‚rokem manifestace.‘ Manifestace vašich myšlenek.
Manifestace projektů, na kterých jste možná již dlouho pracovali.
Za tímto účelem byly k Zemi sesláni andělé a světelné bytosti manifestace, které pomáhají lidem cíleně využít jejich myšlenky a pomáhají jejich myšlenkám dospět až k vysněnému cíli.
Vaše myšlenky se stanou viditelnějšími než kdy předtím. Bude znatelné, kdo v sobě nosí myšlenky nízkovibrační a kdo v sobě nosí myšlenky vysocevibrační, barevné.
Vysocevibrační myšlenky získají na své rychlosti a propojí se ve ‚světelné‘ rychlosti se světy a
myšlenkami dalších lidí, kteří vibrují stejnou frekvencí. Myšlenky těchto lidí přijdou do rezonance a tím budou lidé k sobě přitáhnutí. Tak dostanou možnost se mezi sebou najít a vytvářet společně nové systémy a nové struktury či projekty.
Zákonitě se budou lidé v příští době mezi sebou více a více přitahovat. Lidé, kteří stejně vibrují.
A proto také zákonitě lidé v příštích měsících nastávajícího roku pocítí, kdo k sobě patří a kdo ne. Kdo se vzájemně mezilidským vztahem posiluje a kdo si spíše ubližuje. Mnoho partnerů ucítí intuitivně a přirozeně, zda je jejich vztah pravý či je jen uměle udržovaný a vedený jen ze setrvačnosti a zvyku.
Příští rok vám přinese i další, nové, překrásné barevné frekvence. Na vaší obloze se budou objevovat překrásná světla. Vaše obloha bude zrcadlit krásu vaší galaxie a krásu vesmíru.
Vaše Zem bude více a více komunikovat s planetami vašeho slunečního systému. Informace pro vaše vyléčení a regeneraci vašeho DNA k vám budou od slunce proudit ještě intenzivněji.

Na vaší obloze se budou také objevovat formace, které vy, uvědomělí lidé, jistě rozpoznáte.
Rozpoznáte, že tyto formace nemají původ na vaší Zemi. Rozpoznáte, že mírumilovné mimozemské civilizace a jejich vesmírné lodě vás více a více doprovázejí a připravují vás postupně na jejich oficiální příchod.
Mnohdy budete moct pozorovat vesmírné lodě v jejich jemnohmotné podobě. Jemnohmotná
podoba jim dává možnost k vám cestovat pomocí světelných jemnohmotných portálů.
Jemnohmotnou podobou jsou vytvářeny první energetické otisky pro fyzický příchod. Energetické otisky slouží pro první komunikaci s lidskou společností.
Mnoho fyzických vesmírných lodí se nachází v okolí vaší planety. Nacházejí se ale
v mezidimenzionálních prostorech, tzn. pro lidský zrak nedostupný.

Přestože bude časový úsek příštího roku plný změn, dojde u vás také k osobnímu poznání v různých životních směrech, dojde k sebepoznání, dojde k objevení své vlastní síly a síly myšlenek, k poznání pozitivní síly kolektivu a sounáležitosti mezi lidmi dobré vůle.
Lidská společnosti postupuje krok za krokem ve svém vývoji. Pokračuje v rekordním tempu. Životní zážitky a situace probíhají mnohdy nekontrolovatelným tempem a přesto spěje vše do ucelené formy.
Přestože tuto formu z vašeho pohledu zatím nemůžete vidět, my ji můžeme již velice dobře
rozpoznat. Vidíme, že barevná frekvence lidské společnosti začíná zářit pestrými barvami a
energetická forma se začíná vytvářet do kruhového tvaru. A to je velice dobrá, pozitivní zpráva.
Neboť vše, co je v božském pořádku, sestává z kruhu či z kruhovité formy.
Možná těmto slovům ještě nemůžete zcela porozumět. Ale přesto vám můžeme sdělit, že změny, které nastaly, které nastávají a které nastanou, přinesou pozitivum a rozšíření vědomostní úrovně lidské společnosti.
Jsme s vámi a doprovázíme vás.
Zdravíme vás z našeho časoprostoru a těšíme se na setkání s vámi.
Přejeme vám krásný nový lidský rok.
Přejeme vám, aby tento rok byl pro vás plný důvěry, lásky, světla, vytrvalosti, míru ve vašich srdcích a plný doprovodu vašich světelných bytostí, které vás bezpodmínečně milují.

Mír s vámi, mír s námi.
Vaši plejádští průvodci

Láskyplná slova plejadských bytosti

Láskyplná slova plejadských bytosti

Červenec 2022

⭐✨⭐✨

Zdravíme vás z hvězdných výšin a promlouváme k vám.

Jsme propojeni s vašimi bytostmi světla, s vašimi nejbližšími v lidském nebi a s vašimi předky. Jsme propojeni s vašimi kosmickými rodinami, které nad vámi bdí a přináčejí vám neustále frekvenci a vibraci vaší domovské planety, z které jste přišli.

V této nynější inkarnaci se nacházíte na planetě Zem. Na překrásné, modré planetě. Rozhodli jste se na tuto planetu inkarnovat a rozhodli jste se ji pomoci v jejím vzestupu, jakožto i v vzestupu lidstva.

Pro tuto úlohu jste se rozhodli ve vesmírných výškách. Jste ušlechtilé a láskyplné bytosti. Vaši světelní průvodci vám za vaše odhodlání pomoci planetě a lidstvu posílají jejich lásku a vděk.

Patříte k hvězdným semínkům, kteří rozprostírají na této planetě světlo svého srdce a lásku své duše. Prozařujete svojí přítomností zde na Zemi vaše rodiny, vaše přátele a vaše okolí.

Každý z vás je důležitý. Každý z vás. Přestože se vám může zdát, že vaše pomoc tomuto světu je zanedbatelná, není tomu tak. Vaše světlo a vaše láska se rozpíná, násobí se a propojuje se s dalšími lidmi dobré vůle.

Vaše pomoc pro tuto planetu je nezanedbatelná a důležitá. Každým dnem prosvětlujete svým osobním světlem kolektivní pole lidstva a a navyšujete tím jeho kolektivní vědomí.

Energie světla a lásky na této planetě je fyzicky měřiltelná. Kosmická rada, společně s dalšími vyvolenými lidskými bytostmi dobré vůle měří hodnotu tohoto energického pole, které obklopuje vaši planetu.

Tento svět potřebuje ještě určité množství vašeho světla a lásky na to, aby fyzická hodnota kolektivního pole zůstala stabilní a neměnná a mohla se propojit s vyššími světelnými úrovněmi a světelnámi bytostmi.

Jste na dobré cestě.

Zůstaňte ve své dobré vůli.

Zůstaňte ve světle svých srdcí.

Jste hvězdná semínka, který píší novou kroniku lidstva a této planety. Novou, pravou, skutečnou a nezfalšovanou.

Díky vaší práci přinášíte světlo pro váš osobní život zde na této planetě a pro život vašich dětí a dalších budoucích dětí, které se na svoji inkarnaci již připravují.

Až se po čase zastavíte a otočíte se zpět za tím, co jste pro tento svět učinili, budete moci s jistotou usoudit, že vaše konání přineslo změnu k pozitivnímu.

Zůstávejte na své cestě, zůstávejte ve své důvěře.

Vaše světlo srdce vás bude nadále propojovat s námi a s dalšími bytostmi světla.

Jsme propojeni, jsme jeden.

Žehnáme vaši existenci.

Žehnáme vaše žití a bytí na této planetě.

Vaši plejádští průvodci

Meditační večer s léčením, dne 23.února 2022 v 19.30 hodin (ZOOM)

Meditační večer s léčením, dne 23.února 2022 v 19.30 hodin (ZOOM)

Srdečné Vás zveme na online meditační večer s léčením, dne 23. února 2022 v 19:30 hodin. Pavlína provede channelingovou meditaci, která přinese ozdravné frekvence a téma, které je aktuální pro celou skupinu. Po meditaci bude Pavlína provádět léčení pro celou skupinu. Láska plejádských a světelných bytostí je znatelná a každý účastník může navýšit své spirituální vědomí a ozdravit své tělo. Ozdravné frekvence přinesou pozitivní energii nejen pro jednotlivé úřastníky ale i pro jejich rodiny a blízké.

Bližší informace najdete pod:
meditační večer s léčením

Těšíme se na Vás!

Pavlína a Kateřina

Knihy ‘Světelná poselství z Plejád 7’ a ‘Plejádské léčivé symboly’ jsou zveřejněny

Knihy ‘Světelná poselství z Plejád 7’ a ‘Plejádské léčivé symboly’ jsou zveřejněny

Mám velikou radost, že nakladatelství Fontána Olomouc vydalo moje další knihy. ‘Světelná poselství z Plejád 7’ obsahují velice aktuální informace této doby. Kniha také obsahuje celou řadu cvičení, které ti energeticky pomohou napojit se na aktuální frekvence. Kniha ‘Plejádské léčivé symboly’ obsahuje hlavní číselné řady, symboly a afirmace z mojích knih ‘Světelná poselství z Plejád’ 1-6
Knihy můžeš objednat:
nakladatelství Fontána Olomouc

Přeji Vám všem mnoho radosti při čtení.

Pavlína