✨ Poselství květen 2024 ✨

✨ Poselství květen 2024 ✨

Milí, poslové světla,
zdravíme vás z našeho časoprostoru, který není od vašeho časoprostoru dalece vzdálen.
Přestože s vámi komunikujeme prozatím telepaticky, nacházíme se v časoprostoru, který
začíná s vaším časoprostorem frekvenčně splývat. Přibližujeme se k vám nejen energeticky,
přibližujeme se k vám i fyzicky.
Na fyzický kontakt s vámi se již velice těšíme a připravujeme energeticky a láskyplně
každého z vás, který je na kontakt s námi připraven.
Naše frekvence prostupují vaše osobní systémy a vaše domovy vždy, když se s námi
myšlenkově propojíte.
Těšíme se na dobu, kdy budeme moci vstoupit fyzicky do vašeho fyzického světa. Jistě jste
zaznamenali, jak častý pohyb létajících objektů je na vaší obloze k vidění. Jistě vám
neuniklo, kolik fotografií po celé vaší planetě zachytilo a potvrdilo přítomnost mimozemských
civilizací.
Je nám vědomo, kolik lidí na fyzickou návštěvu již čeká.
Je nám vědomo, že mnoho lidských bytostí v existenci mimozemských národů nevěří a
zatrácí o nich každou zprávu a informaci.
Je nám ale naopak vědomo, že mnoho lidí se s námi telepaticky spojuje a je na naši první
oficiální návštěvu připraveno.
Kosmickou radou nám bylo povoleno vstoupit do atmosférických prostorů vaší planety. Bylo
to povoleno i dalším civilizacím, které přicházejí za účelem pomoci a za účelem mírových
projektů a jejich uskutečnění. Tyto mimozemské civilizace mezi sebou spolupracují a
vytvářejí nové programy, které pomohou lidstvu se vědomostně vyvinout.
Mnoho těchto mírumilovných mimozemských civilizací vám z jejich perspektivy
atmosférického prostoru předává světelné informace, které pomohou otevřít energetický
prostor vašeho srdce a tím rozšířit celkové napojení na světelný kosmický svět.
Jde o komplexní program navýšení vědomí lidí, kteří jsou na to připraveni. Všechno se
zakládá na lásce, na frekvenci lásky.
Mnoho lidí se rozpomíná velice rychlým způsobem, neboť světelné informace a impulzy
navyšují rozvoj jejich duchovní úrovně.
Díky instalaci a aktivaci signatury světelné geometrie na vaší planetě – informovali jsme vás
o této skutečnosti v minulých poselstvích – je pro nás a pro další mimozemské civilizace
snadnější předávat vám světelné informace, neboť vaše osobní systémy jsou na systémy
světelné kosmické geometrie napojeny. Vaše rozvinuté vědomí a vaše čisté srdce vás s
těmito světelnými systémy propojuje.
Je pro nás tudíž snadnější vás dosáhnout. Přes světelné kruhy, z kterých tento světelný
matrix sestává, k vám proudí nejen naše informace a informace dalších vyspělých
mimozemských civilizací ale i informace kosmické inteligence. Proudí k vám informace
světelných bytostí.
Dalo by se říct, že touto pomocí, která se vám právě od mimozemských civilizací dostává,
nastává další obrovský krok v rozvinutí vašeho vědomí a v napojení na informace kosmické
inteligence a božského zdroje.

Božský zdroj s vámi postupuje krok za krokem a jen tak, jak je lidský kolektiv schopen unést.
Nedá se opomenout, že ještě před několika měsíci vašeho pozemského času se planeta
Zem nacházela v energetické karanténě a kosmické frekvence a kosmické vědění nemělo k
lidské společnosti tak silný přístup jako má dnes.
Chtěli bychom vás informovat o dalším kosmickém fenoménu. Vaším slunečním systémem
se již delší dobou pohybuje ohromný fotonový – světelný objekt, který by se dal přirovnat k
obrovskému světelnému oblaku či ke světelné mlhovině. Planeta Zem, která vystoupila
z energetické karantény, je schopna v této době přijímat fotonové částice tohoto
energetického kosmického objektu. Velikost tohoto fotonového fenoménu je tak obrovská, že
než tento oblak přejde či odpluje do dalších systémů vaší galaxie, bude narozeno ještě
několik dalších generací lidské civilizace. Vaše planeta a váš sluneční systém se nachází
v zářivém světle plném kosmických informací.
Z toho můžete usoudit, že postupné navyšování vědomí lidí a navyšování frekvence lidských
fyzických těl je přirozené a je v souladu s kosmickými procesy.
Předpokládáme, že i tento kosmický proces, který vás bude nadále pozitivně ovlivňovat, a
bude ovlivňovat i několik dalších generací, přinese pročištění, prosvětlení a do budoucna
přinese celkovou stabilitu pro bytí lidstva.
Vaše fyzické a vaše energetické tělo se může krok za krokem přivyknout kosmickému světlu
a jeho frekvencí.
Vaše duše a váš duch se mohou krok za krokem propojovat se světelnými informacemi
kosmu a se světelnými informacemi mimozemských civilizací, které vám pomáhají a
doprovázejí vás na cestě k vaší světelné podstatě.
Odevzdejte vše nízko vibrační, co vás zatěžuje a napojte se tím na světlo kosmického světa.
Těšíme se z každého kontaktu s vámi. Doprovázíme vás.
Mír s vámi mír s námi.
Vaši plejádští průvodci ✨

✨ Poselství duben 2024 ✨

✨ Poselství duben 2024 ✨

Milí poslové světla,

nacházíte se v období procesu rozpínání vašeho vědomí. Vaše vnitřní vnímání se propojuje s vnějším světem a tím se více a více propojujete se světem kosmu a s jeho nekonečnými možnostmi.

Svět kosmu je různorodý, pestrý a nekonečný a také vaše vědomí se propojuje krok za krokem s nekonečností kosmu a s jeho pestrostí a různorodostí.

Nedokážeme přesně říct, jak dlouhá pozemská doba každého jednotlivého člověka čeká na jeho osobní úplné propojení s prostory vyšších vědomostních dimenzí a s jejich živými a světelnými formami. Můžeme ale s jistotou říct, že každý z vás, který přišel na tuto planetu s úkolem propojit světlo své duše se světlem kosmu, prochází svým nynějším vývojem neuvěřitelně rychlým způsobem.

Tyto dny vás propojují ještě hlouběji s vaším vyšším plánem a s vaší misí, pro kterou jste na tuto planetu v tuto dobu přišli. Energie a světelné informace dubnových dnů se díky jedinečné kosmické konstelaci zakódují do světelného matrixu vaší duše, do světelné inteligence vašeho ducha a do buněčné paměti vašeho těla.

Množství kosmického světla, které přichází na vaši planetu se navyšuje a vaše systémy dostávají obrovskou podporu pro váš celkový vzestup. Víme, jak velice vás tyto kosmické události někdy vysilují a přivádějí do extrémů. Uvědomte si ale, že vaše tělo, duše a duch takovou situaci doposud nezažili. Je to pro ně nová energetická situace.

V této době není nic důležitějšího než si dopřát alespoň částečného odpočinku. Nic nehraje větší roli než přijmout kosmické frekvence a jejich informace ve své plné fyzické síle. Vaše tělo právě spotřebovává energetické rezervy nízko vibrační doby vaší minulosti a napojuje se na nové vysoko vibrační kosmické frekvence. Tento stav zažívá vaše tělo v této jedinečné formě vaší existence na této planetě poprvé. Nacházíte se ve stavu energetického přechodu a napojujete se na božský pořádek.

Propojujte vaši duši, ducha a tělo v jeden celek. Jednota vašeho celku vás propojuje s jednotou univerza a s jeho božským pořádkem.

Můžete použít jednoduchou, námi energeticky naprogramovanou afirmaci.

‚Světlo mé duše mě propojuje se světlem kosmu.

Inteligence mého ducha mě propojuje s inteligencí kosmu.

Energie mého těla mě propojuje s energií kosmu.

Moje duše, můj duch a moje tělo vytváří celek a jednotu.‘

Ještě pár slov k zatmění Slunce:

V Americe nastávají energetické změny globálního rozměru. Zatmění Slunce odstartovalo energetický proces světelného charakteru, který se rozpíná obrovskou rychlostí po celé planetě. Světlo kosmu se propojuje se světlem planety Zem a programuje vše nízko vibrační na vysoko vibrační a světelné. Tato energetická situace nastartuje počáteční chaos v mnohých systémech lidské společnosti, které nebyly na tento stav připraveny.  Mnohé systémy lidské společnosti a mnohé systémy planety Zem byli již naopak na tento stav připraveny a tím nastane jejich velice rychlá normalizace.

Není potřeba vytvářet strach či obavy. Vaše důvěra a časté propojování s kosmickým světem ve formě meditace ulehčí a zharmonizuje tento energetický proces.

Tyto aktuální globální energetické procesy pomohou celkovému vzestupu.

Vaši plejádští průvodci  

✨ Poselství březen 2024 ✨

✨ Poselství březen 2024 ✨

Březnový měsíc vašeho pozemského času proběhne nadále v předávání světelných
informací od duše vašeho slunce Ra.
Nárůst vašeho vědomí a aktivace vašich samo uzdravovacích schopností se tím bude
neustále navyšovat. Vaše tělo se bude krok za krokem rozpomínat na svůj původní stav
svého absolutního zdraví a vitality.
Vaše tělo se bude s největší pravděpodobností snažit zbavit se všech nízko vibračních
vzorců a zátěží, aby se mohlo napojit na svoji původní sílu zdraví a vitality.
Promlouvejte s vaším tělem. Vaše tělo v sobě nese svoji vlastní inteligenci a dobře vašim
myšlenkám a vaším slovům rozumí. Dovolte svému tělu zbavit se všech programů, které ho
zatěžují na cestě do vyšších vědomostních prostorů. Mějte s vaším tělem trpělivost, pokud
máte pocit, že vaše tělo odkládá programy zažité manipulace velice pomalu. Buďte trpěliví.
Vždyť vaše tělo muselo po celou dobu vaší inkarnace čelit nízko vibračním programům a
frekvencím. Poděkujte se vašemu tělu za jeho neúnavnou práci a za jeho lásku k vaší duši a
k vašemu duchu. Posílejte mu vděčnost tak často, jak jen můžete. Vaše tělo vás doprovází
do vyšších vědomostních dimenzí a opatruje vaši duši a vašeho ducha.
Pokud chcete vaše tělo v této době podpořit, můžete použít následující afirmaci:
‚Propojují se tady a teď s inteligencí mého těla.
Prosím inteligenci mého těla odevzdat všechny zatěžující programy a nízko vibrační
frekvence.
Dovoluji inteligenci mého těla opustit všechny zatěžující programy a nízko vibrační
frekvence.
Můj pozitivní úmysl mě propojuje s mým absolutním zdravím na všech úrovních mého bytí.
Absolutní zdraví je mé životní právo.
Moje zdraví mi přináší vitální životní energií.
Jsem absolutně zdravý.
Děkuji, děkuji, děkuji.‘

Své tělo můžete podpořit dostatkem čerstvé vody. Choďte často do přírody a propojujte se se
světelnými informacemi slunce a s krásou vašich přírodních říší. Objímejte stromy a radujte
se z každého okamžiku vašeho bytí na této planetě.
Mír s vámi, mír s námi.
Vaši plejádští průvodci✨

✨ Poselství únor 2024 ✨

✨ Poselství únor 2024 ✨

Milí poslové světla,

v těchto týdnech k vám přicházejí zesílené světelné informace duše vašeho Slunce Ra.

Vaše srdce a duše tyto informace zachycují a předávají je krystalovým systémům vašeho těla. Tím se propojujete více a více s krystalovými systémy univerza, které také sestávají z krystalových světelných struktur.

Vaše Slunce je portálem do nejrůznějších prostorů a dimenzí univerza. Slunce vás proto propojuje s veškerými informacemi kosmu. Propojuje vás také s anděly a světelnými bytostmi Slunce, které se nacházejí v jemnohmotných prostorech Slunce. Andělé Slunce se propojují zesíleně svými světelnými vibracemi s každým, který je pro svůj vědomostní vývoj a pro vývoj světelného těla připraven.

Mnoho lidí se v této době bude zesíleně rozpomínat na své léčitelské a na své samo uzdravující schopnosti. Informace duše Slunce Ra předává neustálé světelné signály a impulsy, aby se lidská bytost rozpomenula na to, čím je – čistou lidskou bytostí.

Tím, že jemnohmotné informace slunečního světla v sobě nesou velkou energetickou intenzitu, mohou být nejrůznější nízko vibrující programy, jako jsou např. negativní karmické záležitosti, vyslovené zavazující smlouvy, přislíbení, prokletí, energetické implantáty, programy manipulace, atd. v tomto světle samovolně zneutralizovány. Mnoho lidí může proto pociťovat tělesné a duševní stavy, které jsou jim doposud neznámé.  Pocit nerovnováhy, slabosti, tlaku, bolesti hlavy, nervozity, pláče a dalších nejrůznějších symptomů mohou být příznakem pro odcházející nízko vibrační programy.

Propojujte se co nejčastěji se silou země a energií přírody. Rozhodněte se vědomě pro svoji svobodu duše, ducha a těla. Vaše rozhodnutí vám pomůže při celkovém osvobození od nízce vibrujících zátěží.

V této době se zároveň navyšuje i intenzita jemnohmotného kosmického světla dopadajícího na planetu Zem. Kosmické světlo prozařuje systémy vašeho ducha, duše a těla. Kosmické světlo se automaticky a samovolně propojuje i se systémy lidské společnosti. Mnoho systémů lidské společnosti začíná odhazovat temné závoje, které zakrývali původní čistou energii těchto systémů vytvořenými čistými lidskými bytostmi.

Krok za krokem se vracíte ke své přirozenosti a ke své přirozené síle.

Mír s vámi, mír s námi.

Vaši plejádští průvodci ✨

(Channeling od Pavlíny Klemm)

✨ Andělé jasnosti sestoupili do časoprostoru planety Zem ✨

✨ Andělé jasnosti sestoupili do časoprostoru planety Zem ✨

Milí poslové světla, tato doba přináší nová poznání. Poznání především sám sebe. Témata, především skrytá témata, se otevírají a nechávají mnoho lidí poznat své nitro a programy, které se v hloubi nitra skryli. U mnohých lidí se tím život převrátil takřka naruby. Mnoho lidí tím ztrácí v této době svoji psychickou či tělesnou stabilitu, svoji životní sílu a mnohdy i nadhledy na své životní dění. ✨

 Duchovní svět a jeho bytosti, které vás doprovázejí a sledují, o této nové situaci vědí a přinášejí vám všem pomocnou sílu, naději a energii. Duchovní svět seslal na vaši planetu světelné bytosti, které jsou právě pro takové situace, kdy lidé ztrácejí sílu a někdy možná i svou víru v dobro, příslušné. ✨

 My je nazýváme ‚anděly jasnosti.‘ I tento rok jsme nazvali ‚rokem jasnosti‘. A právě tento rok se mnoho lidí k jasnosti dopracuje. K jasnosti svého nitra, k jasnosti svých životních záležitostí a k jasnosti programů, které je doposud trápí. Stačí o přítomnosti a o existenci těchto překrásných bytostí vědět a stačí tyto láskyplné bytosti poprosit o pomoc. Poproste je o přinesení jejich jasné energie do vašich životů a do vašich srdcí. Tito andělé se cítí potěšeni tím, že je do vašich životů pozvete. Jejich momentálním úkolem, který si přinesli ze světa světla, je vám pomáhat. Pomáhat vám jim činí nekonečnou radost. ✨

 Energie těchto andělských bytostí jasnosti je, jak již jejich jméno nese, překrásně jasná a průzračná. Jejich světelná vibrace je propojena s vibrací archanděla Michaela, který je jejich patronem a opatrovatelem. Archanděl Michael je na planetu Zem k vám seslal. Nevýslovná láska, kterou tito andělé vyzařují, je oslňující a překrásná. Jejich lásku pocítíte okamžitě poté, co jste je k sobě přivolali. Pocítíte s nimi silné propojení. Tito andělé pomohou léčit a prozářit vaše životy, vaše životní situace a vaše skrytá témata jejich jasnou energií lásky. Jejich láska vám pomůže přinést do vašich životů ještě více lásky. Pomůže vím přinést ještě více lásky do všech situací, které vás zatěžují. Přinese vám do vašeho života láskyplnou strukturu a pořádek. Ohromné množství těchto bytostí sestoupilo do časoprostoru této planety a čeká na to vám pomoci. Čekají na to, vás jejich láskou poctít a milovat vás. Pokud chcete, můžete použít jednoduché napojení a krátkou afirmaci pro kontakt s těmito překrásnými božskými bytostmi. ✨

 Soustřeď se na své srdce a na tvoji srdeční sílu. Propoj se skrz tvůj úmysl se světlem tvého srdce. Pociťuj nyní vděčnost ve tvém srdci. Nech tento překrásný pocit vděčnosti ve tvém srdci působit. Rozprostři pocit vděčnosti dál do tvého těla, poté do tvé aury. Nyní vyslov: ‚Světlo a vděčnost mého srdce otevírá prostory a časy pro kontakt s anděly jasnosti. Dovoluji andělům jasnosti vstoupit do všech prostorů a časů mé reality. Dovoluji andělů jasnosti přinést jasnost do všech prostorů a časů mé celkové reality. Přijímám jejich pomoc vděčností. Děkuji, děkuji, děkuji.‘ ✨

 Mír s vámi, mír s námi.

Vaši plejádští průvodci (Pavlina Klemm)

✨ Informace především pro ženy této planety – Prosinec 2023

✨ Informace především pro ženy této planety – Prosinec 2023

Moji milí,

v poslední době jsem často předávala informace mých plejádských průvodců a informace mého světelného týmu, které se týkají celoplanetárních a kosmických procesů.

Tyto procesy se týkají prakticky nás všech, týkají se všech mužů, všech žen i všech dětí této planety. Nezáleží na tom, na které části naší pozemské cesty se právě nacházíme. V minulém textu, který jsem uveřejnila v listopadu 2023 na sociálních médiích a na mých webových stránkách, jsem informovala ohromadném vystupování z uměle vytvořeného matrixu a o jeho začínajícím rozpadu. Informovala jsem o fenoménech, které nás při tomto procesu provázejí. Psala jsem o procesech, které nás doprovázejí při vystupování z nynějšího časoprostoru

. Nynější text bych chtěla věnovat především ženám, neboť na mých seminářích a pracích pro veřejnost dostávám často otázky k fenoménům, které se týkají ženské síly a funkce ženských orgánů. Mnoho žen mi také klade otázky, proč se stává častěji než dříve samovolné přerušení těhotenství v počátečních týdnech a proč nastává nepravidelná perioda či perioda přicházející po době přechodu.

V posledních měsících probíhá kolosální energetická korektura některých okolních planet našeho slunečního systému. Již se podařilo mnoho uměle vytvořených matrixů zneutralizovat a instalovat za ně nové, světelné matrixy, které jsou propojeny se světelným systémem kosmu. Tento proces ještě probíhá. Probíhá také korektura energie a frekvencí Měsíce, ke kterému dostaneme jistě již velice brzy další informace, které jsou zatím doposud veřejnosti utajeny. Mnoho mimozemských mírumilovných civilizací je do procesu energetického čištění a navrácení planet ke svému světelnému přirozenému matrixu zapojeno. Nejen naše planeta Zem byla uvržena do hlubokého negativního ‚spánku‘ ale i některé okolní planety. Některé planety byly dokonce na planetu Zem napojeny negativními, uměle vytvořenými frekvencemi.

Pro nás to znamená, že my lidé jsme nebyli doposud schopni přijímat stoprocentní kosmickou sílu do našich čaker – do našich bran ke kosmu.

Vystupování z uměle vytvořeného časoprostoru a napojování se na přirozenou kosmickou sílu okolních planet má za následek nepravidelnost ženské periody a dočasný chaos v ženské síle a v ženské psychice. Také již zmíněné samovolné přerušení těhotenství je v této době častější než dříve. Za prvé se tělo matky napojuje na přirozené planetární systémy Země a na přirozené systémy okolních planet a za druhé se odpojuje od nepřirozené síly Měsíce, na které bylo její tělo doposud napojeno. Její tělo se musí teprve nově přicházejícím pozitivním kosmickým frekvencím přizpůsobit.

Dále mi bylo mými plejádskými průvodci sděleno, že časté samovolné přerušení těhotenství mají také často důvod v tom, že duše dětí, které přicházejí na tuto planetu, jsou velice světelné a vysoce vědomé bytosti. Tyto vysoce světelné dušičky se nemohou prozatím v těle matky udržet, neboť tělesná matérie mnohých žen není doposud pro tak světelnou duši připravena. Bylo mi řečeno, že po určité době a po vývoji vědomí a tělesné prosvětlenosti ženy, se duše dítěte k matce opět vrátí a splyne v době těhotenství bezproblémově s jejím tělem a s jejím vědomím.

Byla jsem světelnými bytostmi vyzvána ženy o této skutečnosti informovat a také těmito řádky ženy utěšit, že jde o momentální vývoj zpět k přirozenosti. Nastávajícím matkám je světelnými bytostmi doporučováno, aby chodily často do přírody, meditovaly a aby přitahovaly k sobě pozitivní myšlení a frekvence, aby se světlo jejich celkových systémů navýšilo a duše jejich dětí se k nim mohla vrátit.

V této době nastává další pozitivní věc. Naše lidská těla se díky přicházejícím planetárním pozitivním frekvencím omlazují. Naše DNA se regeneruje a uzdravuje. Tím je zcela možné – a tato situace již u mnoho žen nastala, že se tělo ženy omladí a její již vynechaná perioda může opět přijít.

Zároveň je také zcela pravděpodobné, že v budoucnu perioda žen nebude tak častá a prodlouží se do delších časových odstupů.

O těchto jevech jsem již s mnoho ženami mluvila a mnoho žen potvrdilo předešlá slova.

Možná jsou tyto informace pro mnohé prozatím nové a neprozkoumané. Jsem ale přesvědčena, že lidská duše a lidská intuice těmto informacím rozumí.

Jak vidíme, tato doba je jedinečná, vyjímečná a přináší nové jevy a možnosti, o kterých jsme ještě před pár měsíci ani nepřemýšleli či jsme o nich neměli tušení. Otevřme se novým možnostem a novým pozitivním kosmickým frekvencím, které k nám přicházejí a které nám přinesou regeneraci našich systémů. Nejen tělesných ale i společenských systémů.

Napojme se na pozitivní světelné kosmické vlny, které k naší planetě proudí a které nám přinášejí neočekávané možnosti pro naši budoucnost.

Je mi velkou ctí vás touto dobou doprovázet a těším se na příště.

S láskou

Pavlína Klemm

✨ Aktuální informace ✨

✨ Aktuální informace ✨

Vystupujeme z uměle vytvořeného matrixu.✨

 Moji milí, tato doba je magická a plná nečekaných možností. Na tuto dobu jsme dlouho čekali a dlouho jsme se na ni připravovali. Po mnoho inkarnaci jsme sbírali naše zkušenosti, opakovaně jsme byli za naše názory a za naše léčitelské práce potrestáni . Doprovázím již mnoho let lidi při jejich spirituálním a vědomostním vývoji. Každá práce s lidmi, každý seminář, přináší i mě nové poznatky a zkušenosti. Neboť při každé takovéto práci jsem propojena s mým světelným týmem a s mými plejádskými průvodci. Informace, které se nám díky nim dostávají, nás nechají lépe se orientovat v této době. ✨

 V těchto dnech -tedy od poloviny listopadu 2023 dostávám od Plejáďanů zcela jasné informace, že začínáme vystupovat z uměle vytvořeného matrixu a z polí iluze! Konečně! ✨

 Zpřetrháváme pouta, do kterých jsme byli utěsněny. Vystupujeme z nízkovibračních úrovní do dimenzí vyššího vědomi. Uměle vytvořený matrix ztrácí na sile, vznikají v něm velké trhliny. Matrix už se nepodaří “slepit” dohromady, bude čím dál slabší, přestože se ho bude temná strana určitou dobu snažit udržovat při životě. A frekvenci času , která nás doposud otročí, se nám podaří krok za krokem transformovat. To je jedna z velkých veličin, která nás doposud v uměle vytvořeném matrixu drží. Plejáďané a nespočetné množství světelných bytosti světelně komunikuji s našimi tělesnými systémy, aby se jim podařilo snadněji se přeprogramovat na lehkost a na nové dimenze, které na nás již čekají. Takže – v těchto dnech nastávají skutečné kroky vystoupení. Nedivme se proto velkému množství fenomenů, s kterými jsme se dříve nesetkali. Např. výpadky paměti , dezorientace v času a v prostoru, tělesné abnormalty či jiný styl spánku než dříve. Vše se mění a naše flexibilita v myšlení a v konání je prozatím nutnější než dříve. ✨

 Jsme v srdečním spojení, všechny vás zdraví Pavlína ✨

✨Světelná poselství z Plejád 9 v českém jazyce✨

✨Světelná poselství z Plejád 9 v českém jazyce✨

Tak je tady!  ✨✨

Aktuální devátá kniha právě vyšla a já se velice těším z toho, ze mohu díky této knize vstoupit do vašich myslí a do vašich domovů. Tato kniha je naprogramovaná frekvencí kosmické lásky a již při čtení se může  vaše duše na tuto frekvenci napojit a léčit se. I můj pradědeček, kterého jsem fyzicky nepoznala ale s kterým mám neustálé světelné kontakty, předal opět slova moudra světelných výšin.

Přeji vám mnoho radosti při čtení 

S láskou 

Pavlina 💕🌹

Vydalo nakladatelství Fontána Olomouc