Featured
Seminář v Praze

Seminář v Praze

Těším se na seminář v Praze, kterým vás budu provázet v mé rodné řeči. Léčivá kosmická energie se neustále navyšuje a my všichni budeme mít možnost tyto zesílené energie pociťovat a nechat jimi vyléčit naše životní témata či zdravotní problémy, které nás zatěžují.

k semináři

Poselství Plejáďanů pro rok 2019

Poselství Plejáďanů pro rok 2019

Milí poslové světla, milí poslové kosmické a pozemské lásky!

Zdravíme vás z našich parametrů a z našich časoprostorů!
Rok 2019, který dnešním dnem začíná, přinese obrovské množství kosmické lásky, která vás bude tímto rokem zesíleně a nadále i další pozemské roky provázet. Budete tuto lásku pociťovat ve vašich myslích a ve vašich duších. Tato láska bude prostupovat všechny dimenze vašeho bytí a tím vám ulehčí všechny změny, které na planetě Zem nastávají lehčeji a s rozvahou uskutečnit.
Budete zesíleně pociťovat přítomnost vašich kosmických rodin a přítomnost vašich rodin, které se právě nacházejí ve světle.

Read More Read More

Poselství z mé páté knihy Plejáďanů

Poselství z mé páté knihy Plejáďanů

Restart pro lidstvo a poselství Světelné rady

V prostoru světelných dimenzí se nám vede velice dobře. To, co bylo pro nás dříve obtížné a těžko uskutečnitelné se nám nyní daří. A to – realizace našich myšlenek a realizace našich přání.

I pro lidské jedince se momentálně vytvářejí nové reality a prostory pro nové jedinečné možnosti. Možnosti nemyslitelných parametrů a rozměrů.

Vaše dřívější generace, které pobývaly na této planetě, založily první mezníky (nebo kroky) a první morfogenetická pole vaší lidské civilizace. Jejich vědomosti se zakódovály do těchto energetických morfogenetických polí a další nastupující lidské generace, které na planetu Zem inkarnovaly, mohly z těchto zkušeností čerpat. Každý jedinec, který nasbíral zde na Zemji určité zkušenosti, tyto pole rozšířil a obohatil.

Read More Read More