Browsed by
Month: Červen 2023

✨ Poselství plejadských bytostí, červen 2023 – důležité informace ✨

✨ Poselství plejadských bytostí, červen 2023 – důležité informace ✨

V těchto dnech a týdnech k vám přicházejí kosmické světelné vlny, které opět navyšují světelnou intenzitu a frekvenci planety Zem. 

S příchodem těchto kosmických vln dostane člověk další možnost rozšířit své vědomí a zatím alespoň částečně splynout s kosmickým světem a jeho nekonečností. ✨

Světelná síla těchto kosmických vln může být znatelná na náladě člověka. Každý člověk dostane možnost díky těmto kosmickým vlivům čistit své vnitřní negativní záležitosti a navždy se jich zbavit, pokud to dotyčný člověk chce a pokud je na to připraven. 

Možná pocítíte smutek, rozladěnost, lítost či jiné pocity, které nemůžete k vaším vlastním pocitům přirovnat. Jsou to pocity a myšlenky, na které si možná ani nemůžete vzpomenout, neboť to byly nahromaděné záležitosti dávné minulosti či předešlých inkarnací. Vysokou světelnou vibrací těchto vln se čistí i vaše negativní holografické energetické otisky, přes které jste doposud s negativní minulostí spojeny. ✨

Tyto světelné vlny k vám přichází z vaší galaxie. Z prostorů galaxie, s kterými jste nebyli doposud spojeny. Planeta Zem, která již vibruje kolosálním světlem, tyto kosmické vlny k sobě přitáhla. ✨

Vysoká vibrace tohoto světla bude působit nejen na rozšíření vašeho vědomí a na navýšení světelné vibrace vašich buněk ale navýší i informační systémy vašeho mozku. 

Váš duch se bude moci v budoucnu ještě více rozvíjet a projevovat ve své kreativitě a vynalézavost. Bude se moci propojovat s různými časy, prostory a meziprostory veškerého dění. Začne se objevovat první vnímání multidimenzionálního prostoru. ✨

Tyto kosmické vlny přinesou další ohromnou gigantickou možnost pro lidské bytosti, které se rozhodly vstoupit do vyšších vědomostních dimenzí. O tom vás budeme včas informovat během příštích týdnů. ✨

V této době choďte často do přírody, meditujte a nechte vstupovat kosmické světlo do vašich systémů. Osvoboďte se od negací a připravujte se na novou pozitivní budoucnost. 

Energetické navýšení světelné vibrace planety Zem probíhá podle plánu vyšší inteligence a vyššího vědomi. ✨

Jsme s vámi a doprovázíme vás.

Mír s vámi, mír s námi.

Vaši plejádští průvodci ✨