Browsed by
Month: Prosinec 2023

✨ Informace především pro ženy této planety – Prosinec 2023

✨ Informace především pro ženy této planety – Prosinec 2023

Moji milí,

v poslední době jsem často předávala informace mých plejádských průvodců a informace mého světelného týmu, které se týkají celoplanetárních a kosmických procesů.

Tyto procesy se týkají prakticky nás všech, týkají se všech mužů, všech žen i všech dětí této planety. Nezáleží na tom, na které části naší pozemské cesty se právě nacházíme. V minulém textu, který jsem uveřejnila v listopadu 2023 na sociálních médiích a na mých webových stránkách, jsem informovala ohromadném vystupování z uměle vytvořeného matrixu a o jeho začínajícím rozpadu. Informovala jsem o fenoménech, které nás při tomto procesu provázejí. Psala jsem o procesech, které nás doprovázejí při vystupování z nynějšího časoprostoru

. Nynější text bych chtěla věnovat především ženám, neboť na mých seminářích a pracích pro veřejnost dostávám často otázky k fenoménům, které se týkají ženské síly a funkce ženských orgánů. Mnoho žen mi také klade otázky, proč se stává častěji než dříve samovolné přerušení těhotenství v počátečních týdnech a proč nastává nepravidelná perioda či perioda přicházející po době přechodu.

V posledních měsících probíhá kolosální energetická korektura některých okolních planet našeho slunečního systému. Již se podařilo mnoho uměle vytvořených matrixů zneutralizovat a instalovat za ně nové, světelné matrixy, které jsou propojeny se světelným systémem kosmu. Tento proces ještě probíhá. Probíhá také korektura energie a frekvencí Měsíce, ke kterému dostaneme jistě již velice brzy další informace, které jsou zatím doposud veřejnosti utajeny. Mnoho mimozemských mírumilovných civilizací je do procesu energetického čištění a navrácení planet ke svému světelnému přirozenému matrixu zapojeno. Nejen naše planeta Zem byla uvržena do hlubokého negativního ‚spánku‘ ale i některé okolní planety. Některé planety byly dokonce na planetu Zem napojeny negativními, uměle vytvořenými frekvencemi.

Pro nás to znamená, že my lidé jsme nebyli doposud schopni přijímat stoprocentní kosmickou sílu do našich čaker – do našich bran ke kosmu.

Vystupování z uměle vytvořeného časoprostoru a napojování se na přirozenou kosmickou sílu okolních planet má za následek nepravidelnost ženské periody a dočasný chaos v ženské síle a v ženské psychice. Také již zmíněné samovolné přerušení těhotenství je v této době častější než dříve. Za prvé se tělo matky napojuje na přirozené planetární systémy Země a na přirozené systémy okolních planet a za druhé se odpojuje od nepřirozené síly Měsíce, na které bylo její tělo doposud napojeno. Její tělo se musí teprve nově přicházejícím pozitivním kosmickým frekvencím přizpůsobit.

Dále mi bylo mými plejádskými průvodci sděleno, že časté samovolné přerušení těhotenství mají také často důvod v tom, že duše dětí, které přicházejí na tuto planetu, jsou velice světelné a vysoce vědomé bytosti. Tyto vysoce světelné dušičky se nemohou prozatím v těle matky udržet, neboť tělesná matérie mnohých žen není doposud pro tak světelnou duši připravena. Bylo mi řečeno, že po určité době a po vývoji vědomí a tělesné prosvětlenosti ženy, se duše dítěte k matce opět vrátí a splyne v době těhotenství bezproblémově s jejím tělem a s jejím vědomím.

Byla jsem světelnými bytostmi vyzvána ženy o této skutečnosti informovat a také těmito řádky ženy utěšit, že jde o momentální vývoj zpět k přirozenosti. Nastávajícím matkám je světelnými bytostmi doporučováno, aby chodily často do přírody, meditovaly a aby přitahovaly k sobě pozitivní myšlení a frekvence, aby se světlo jejich celkových systémů navýšilo a duše jejich dětí se k nim mohla vrátit.

V této době nastává další pozitivní věc. Naše lidská těla se díky přicházejícím planetárním pozitivním frekvencím omlazují. Naše DNA se regeneruje a uzdravuje. Tím je zcela možné – a tato situace již u mnoho žen nastala, že se tělo ženy omladí a její již vynechaná perioda může opět přijít.

Zároveň je také zcela pravděpodobné, že v budoucnu perioda žen nebude tak častá a prodlouží se do delších časových odstupů.

O těchto jevech jsem již s mnoho ženami mluvila a mnoho žen potvrdilo předešlá slova.

Možná jsou tyto informace pro mnohé prozatím nové a neprozkoumané. Jsem ale přesvědčena, že lidská duše a lidská intuice těmto informacím rozumí.

Jak vidíme, tato doba je jedinečná, vyjímečná a přináší nové jevy a možnosti, o kterých jsme ještě před pár měsíci ani nepřemýšleli či jsme o nich neměli tušení. Otevřme se novým možnostem a novým pozitivním kosmickým frekvencím, které k nám přicházejí a které nám přinesou regeneraci našich systémů. Nejen tělesných ale i společenských systémů.

Napojme se na pozitivní světelné kosmické vlny, které k naší planetě proudí a které nám přinášejí neočekávané možnosti pro naši budoucnost.

Je mi velkou ctí vás touto dobou doprovázet a těším se na příště.

S láskou

Pavlína Klemm