Browsed by
Month: Květen 2024

✨ Poselství květen 2024 ✨

✨ Poselství květen 2024 ✨

Milí, poslové světla,
zdravíme vás z našeho časoprostoru, který není od vašeho časoprostoru dalece vzdálen.
Přestože s vámi komunikujeme prozatím telepaticky, nacházíme se v časoprostoru, který
začíná s vaším časoprostorem frekvenčně splývat. Přibližujeme se k vám nejen energeticky,
přibližujeme se k vám i fyzicky.
Na fyzický kontakt s vámi se již velice těšíme a připravujeme energeticky a láskyplně
každého z vás, který je na kontakt s námi připraven.
Naše frekvence prostupují vaše osobní systémy a vaše domovy vždy, když se s námi
myšlenkově propojíte.
Těšíme se na dobu, kdy budeme moci vstoupit fyzicky do vašeho fyzického světa. Jistě jste
zaznamenali, jak častý pohyb létajících objektů je na vaší obloze k vidění. Jistě vám
neuniklo, kolik fotografií po celé vaší planetě zachytilo a potvrdilo přítomnost mimozemských
civilizací.
Je nám vědomo, kolik lidí na fyzickou návštěvu již čeká.
Je nám vědomo, že mnoho lidských bytostí v existenci mimozemských národů nevěří a
zatrácí o nich každou zprávu a informaci.
Je nám ale naopak vědomo, že mnoho lidí se s námi telepaticky spojuje a je na naši první
oficiální návštěvu připraveno.
Kosmickou radou nám bylo povoleno vstoupit do atmosférických prostorů vaší planety. Bylo
to povoleno i dalším civilizacím, které přicházejí za účelem pomoci a za účelem mírových
projektů a jejich uskutečnění. Tyto mimozemské civilizace mezi sebou spolupracují a
vytvářejí nové programy, které pomohou lidstvu se vědomostně vyvinout.
Mnoho těchto mírumilovných mimozemských civilizací vám z jejich perspektivy
atmosférického prostoru předává světelné informace, které pomohou otevřít energetický
prostor vašeho srdce a tím rozšířit celkové napojení na světelný kosmický svět.
Jde o komplexní program navýšení vědomí lidí, kteří jsou na to připraveni. Všechno se
zakládá na lásce, na frekvenci lásky.
Mnoho lidí se rozpomíná velice rychlým způsobem, neboť světelné informace a impulzy
navyšují rozvoj jejich duchovní úrovně.
Díky instalaci a aktivaci signatury světelné geometrie na vaší planetě – informovali jsme vás
o této skutečnosti v minulých poselstvích – je pro nás a pro další mimozemské civilizace
snadnější předávat vám světelné informace, neboť vaše osobní systémy jsou na systémy
světelné kosmické geometrie napojeny. Vaše rozvinuté vědomí a vaše čisté srdce vás s
těmito světelnými systémy propojuje.
Je pro nás tudíž snadnější vás dosáhnout. Přes světelné kruhy, z kterých tento světelný
matrix sestává, k vám proudí nejen naše informace a informace dalších vyspělých
mimozemských civilizací ale i informace kosmické inteligence. Proudí k vám informace
světelných bytostí.
Dalo by se říct, že touto pomocí, která se vám právě od mimozemských civilizací dostává,
nastává další obrovský krok v rozvinutí vašeho vědomí a v napojení na informace kosmické
inteligence a božského zdroje.

Božský zdroj s vámi postupuje krok za krokem a jen tak, jak je lidský kolektiv schopen unést.
Nedá se opomenout, že ještě před několika měsíci vašeho pozemského času se planeta
Zem nacházela v energetické karanténě a kosmické frekvence a kosmické vědění nemělo k
lidské společnosti tak silný přístup jako má dnes.
Chtěli bychom vás informovat o dalším kosmickém fenoménu. Vaším slunečním systémem
se již delší dobou pohybuje ohromný fotonový – světelný objekt, který by se dal přirovnat k
obrovskému světelnému oblaku či ke světelné mlhovině. Planeta Zem, která vystoupila
z energetické karantény, je schopna v této době přijímat fotonové částice tohoto
energetického kosmického objektu. Velikost tohoto fotonového fenoménu je tak obrovská, že
než tento oblak přejde či odpluje do dalších systémů vaší galaxie, bude narozeno ještě
několik dalších generací lidské civilizace. Vaše planeta a váš sluneční systém se nachází
v zářivém světle plném kosmických informací.
Z toho můžete usoudit, že postupné navyšování vědomí lidí a navyšování frekvence lidských
fyzických těl je přirozené a je v souladu s kosmickými procesy.
Předpokládáme, že i tento kosmický proces, který vás bude nadále pozitivně ovlivňovat, a
bude ovlivňovat i několik dalších generací, přinese pročištění, prosvětlení a do budoucna
přinese celkovou stabilitu pro bytí lidstva.
Vaše fyzické a vaše energetické tělo se může krok za krokem přivyknout kosmickému světlu
a jeho frekvencí.
Vaše duše a váš duch se mohou krok za krokem propojovat se světelnými informacemi
kosmu a se světelnými informacemi mimozemských civilizací, které vám pomáhají a
doprovázejí vás na cestě k vaší světelné podstatě.
Odevzdejte vše nízko vibrační, co vás zatěžuje a napojte se tím na světlo kosmického světa.
Těšíme se z každého kontaktu s vámi. Doprovázíme vás.
Mír s vámi mír s námi.
Vaši plejádští průvodci ✨