Poselství Plejáďanů pro rok 2020

Poselství Plejáďanů pro rok 2020

Orella a její informace k roku 2020

Já, Orella, se spojuji v čase a v prostoru s vaším pozemským časem a prostorem.

Setkáváme se zde, na vaší úrovni lidského myšlení a lidského vnímání.

Vaše myšlení a vnímání, které se několikanásobně navýšilo, otevřelo hranice, které mezi vaším starým a novým světem vaší nové existence doposud panovaly.

Vaše vnímání otevřelo cestu k prostorům a k časům, které byly pro lidstvo božskou inteligencí připraveny. K novým prostorům a k novým časům, které obsahují ohromné množství světla. Božského světla! Prostory a časy, do kterých vstupujete, nechají vaše srdce propojit s dalšími světelnými prostory a světelnými časy lidské budoucnosti.

Celá lidská společnost prožívá změny, na které všichni dlouho čekali. Nejen změny, které se týkají nové rekonstrukce společenského a hospodářského života ale i změny, které prožívá každý jednotlivý duch, nacházející se v lidském těle na této planetě.

Několikanásobné navýšení světelné energie nových prostorů a časů na této planetě, přináší lidskému duchu enormní navýšení jeho evoluce. Evoluce lidského ducha v minulých staletích stagnovala, v častých případech dokonce klesala, neboť podmínky okolního světa tomu neblaze přispívaly.

Lidský duch prožívá právě novou renesanci. Prožívá své vlastní prosvětlení. Lidský duch se propojuje s dalšími synapsami struktur kosmického světa a navyšuje tím neustále svoji energii a světlo.

Duše člověka tím dostane možnost světelně se rozvíjet, rozpínat se do světelných rovin a propojovat se s dalšími lidskými jedinci, kteří v sobě světelnou duši nosí.

Kolektivní vědomí lidské společnosti se tím neustále navyšuje a tmavá pole tmavé minulosti mohou být proměněna ve světlo.

Čistota lidské duše a kolektivního vědomí se začíná rozprostírat kolem celé planety Zem.

Kolektivní duše lidstva se začíná láskyplně rozpínat a propojovat s prapůvodními čistými frekvencemi lidstva. Kolektivní duše lidstva začíná po tisíciletích opět vibrovat navýšenými frekvencemi světla, lásky a porozumění. Světelná řetězová reakce, která probíhá mezi lidmi na této planetě, posiluje duši lidstva a nechává ji stát se celistvou a stabilnější.

Každá pozitivní myšlenka, každý pozitivní čin, nechávají kolektivní duši lidstva vyzdravit.

Všechny frekvence, které k vám na planetu Zem božská inteligence posílá, jsou pozitivně nabity několikanásobnou silou, aby se lidská společnost na sílu božských frekvencí rozpomenula. Tyto frekvence vás nechávají cítit jejich pravou podstatu. Pokud právě cítíte např. štěstí a lásku, je pocit štěstí a lásky mnohem intenzivnější než dříve. Pokud cítíte právě soucit, je pocit soucitu k druhému intenzivnější a pociťujete ho tak, jak ho v sobě božská síla nese. A tak to je a bude se všemi frekvencemi, které k vám na planetu začaly proudit.

Koncem roku 2019 začala božská inteligence na planetu vysílat světelné sféry, které vám přinášejí vaše původní frekvence a informace. Tyto sféry, které mají formu jemnohmotných zlatých koulí, v sobě obsahují veškeré informace, které lidstvo pro svůj vývoj potřebuje. Tyto světelné sféry k vám přicházejí přes již připravené portály, které se otevíraly již od roku 2011.

Světelná a kosmická konstalace fyzické polohy Země a okolních planet v této době, přináší možnost propojení Země s centrálním sluncem božského zdroje. Informace božského zdroje mohou tudíž k vám lidem přicházet přímo a bez případných ztrát.

Světelné sféry dopadají na povrch planety a prostupují svým jemnohmotným světlem i do podzemních prostorů. Planeta Zem a všechny bytosti na ní a v ní žijící, dostávají tím své původní božské frekvence a informace.

Lidská společnost dostala tím možnost napojit se na své původní informace lidské DNA!

Do této doby bylo lidskému jedinci možno napojit se na svoji původní DNA jen částečně ale nyní dostává možnost plné regenerace lidského těla, lidské duše a lidského ducha!

Božská inteligence k vám posílá ve formě světelné energie i aminokyseliny a další prvky, které lidský jedinec ke své plné regeneraci DNA potřebuje!

To znamená pro lidstvo obrovský pokrok a postup v jeho celkovém vývoji a v jeho evoluci, která byla tmavými bytostmi pozastavena.

Čistý lidský jedinec s čistým srdcem bez negativního myšlení má nyní možnost se na své původní frekvence napojit a má možnost své absolutní regenerace!

Má možnost napojit svoji duši na tyto nejčistší božské informace a vyzdravit tím matrix své duše!

Má možnost regenerace své tělesné schránky a tím pádem odolnosti a navýšení svého životního věku.

Má možnost navýšeného propojení s kolektivní lidskou duší, která je na božskou lásku přímo napojena.

Celá dlouhá leta příprav pro zdárný přestup lidstva do Zlatého věku se začíná nyní uskutečňovat a lidstvo může krok za krokem postupovat do své zlaté budoucnosti.

Kolik kroků muselo být učiněno, aby se lidstvo mohlo na svoje původní frekvence a informace napojit! Kolik kroků muselo být učiněno, aby se lidský jedinec začal na svoji božskost rozpomínat!

Ohromné množství světelných bytostí pracovalo a pracuje ruku v ruce s božskou inteligencí, aby mohl být tento velkolepý přestup lidstva do zlatých dimenzí uskutečněn!

Nyní mohou lidé, pročištěné z karmických zátěží a osvobozené ze svých osobních záležitostí, nastartovat svůj proces světelného těla, proces navýšení svých řetězců DNA a mohou se svým pročištěným systémem napojovat na kosmické čakry vaší galaxie!

Lidé budou opět plně pasovat a plně zapadat do celkového energetického dění této galaxie a do celkového dění našeho společného nekonečného univerza!

Rok 2020 přinese další ohromné množství barevných frekvencí přicházejících z kosmu! Tato krásná světla, přicházející přes otevřené portály nejrůznějších časů a prostorů přímo z centrálního slunce božského zdroje, přinášejí ozdravné frekvence pro čakry lidského těla.

Přinese barvy a krásu, kterou znáte z výjevů polární noci. Přinese barevné nuance, které doposud neznáte a které byly vašemu vnímání doposud neznámé. Tyto překrásné barvy léčí vaše systémy a přinášejí vám celkovou harmonii. Přinášejí svojí přítomností pochopení vašich nepochopených témat, které ve vašem systému ducha a duše možná doposud nosíte. Tato světla vám budou velikou pomocí při léčení a transformaci vašich témat, která vás doposud neopustila.

Nejrůznější barevné frekvence budou při vašem pobytu v přírodě prostupovat vaše čakry a přirozenou jemnou silou vaše témata léčit.

Rozhodněte se svoje témata, která vás zatěžují opustit. Možná na ně budete muset ještě jednou pohlédnout a pokud bude potřeba, je ještě jednou zpracovat, aby vás mohla definitivně opustit. Jen čistým srdcem a čistými čakrami máte možnost napojovat se na původní frekvence a informace přicházející k vám z kosmu!

Práce na vašich nezpracovaných tématech je tedy nezbytná. Ale věřte, že výš úmysl tato témata jednou pro vždy opustit, navyšuje intenzitu vašeho jednání a vyléčení. Mnohokrát vám bylo plejádskou civilizací sděleno, že váš úmysl vyzdravit vaši realitu, otevírá potřebné časy a prostory k vyléčení vaší minulosti.

Věřte, že každým dnem příštího roku 2020 a příštími dny dalších požehnaných roků vaší budoucnosti, se budou frekvence kosmického světla a informace  božské inteligence neustále navyšovat. Planeta Zem prochází svým pozitivním vývojem a přirozenou planetární drahou cyklických období.

Věřte, že vše dělá smysl a vše postupuje podle plánu pozitiva a lásky.

Věřte, že na lidskou společnost čekají překrásné zítřky zlaté budoucnosti. Vše se vrací do božského normálu, cyklus tmavého období  tmavé minulosti bude již brzy ukončen.

Berte všechny změny, které k vám přicházejí s radostí a s optimismem. Beze změn se nemohou změny konat.

Všechny změny, které právě probíhají, přinesou uvolnění, harmonii a nekonečnou úlevu celé lidské společnosti. Frekvence kosmického světla a informace k vám přicházející, pročisťují všechny oblasti  lidské společnosti, přírody a lidského jedince. Všechny oblasti! Bez vyjímky.

Světlo má obrovskou schopnost a tou je – prostoupit i ty nejtmavší oblasti, které zde na Zemi doposud existují. Intenzita božského kosmického světla je tak obrovská, že i ty časy a prostory, které doposud lidskou společnost zatěžují, budou dříve či později transformovány.

Tmavým bytostem, jedno, jakéhokoliv původu či myšlení, nezbyde nic jiného, než se přeprogramovat na pozitivum nebo planetu opustit. Dříve či později nebude na této planetě pro tmavě smyšlející či jednající bytosti místo.

Dimenze třetího vědomostního stupně bude postupně transformována a na této planetě se budou dobře cítit jen ti jedinci, kteří nosí lásku ve svém srdci a kteří se na světlo, lásku a informace kosmického světla napojili.

Lidstvo se postupem času vrátí ke svému božskému nejčistšímu původu. Přesně takové čistotě svého původu, kterou pociťujete u novorozeného lidského dítěte. Lidské děťátko, které právě přišlo prožít svůj život na této planetě, v sobě božskou čistotu nese. Lidské děťátko je absolutně napojeno na čistotu božského světa a nenese v sobě žádné negativity. Tak by se dala přirovnat čistota lidstva k čistotě novorozeného dítěte. Takovou čistotu a bezprostřednost v sobě opět lidská společnost ponese. Bez předsudků a bez ega. Ponese v sobě bezpodmínečnou lásku.

Božská inteligence, světelné a mírumilovné bytosti a naše plejádská společnost vás při vašem novém zrodu doprovází. Nemějte obavy a přijměte pomoc, která k vám ze světelného světa přichází, s radostí.

Vaše radost a nadšení nás neustále motivuje a přináší vám další a další informace pro vaše celkové uzdravení.

Cesta do vaší budoucnosti bude světelná. Bude světelná, motivující a všechny vaše další kroky, které k vaší nové zlaté budoucnosti povedou, budou provázeny naší láskou. Naší láskou a naším světlem.

Naše společná láska se navyšuje. Naše láska, světlo a propojení. Láska je to nejmocnější, nejsilnější a nejkrásnější, co můžeme prožívat.

Za novými zítřky lásky lidská budoucnost spěje. Láska vás ponese při každém vašem kroku. Láska vás ponese a bude vás doprovázet při každé sekundě, minutě a hodině vašeho lidského života. Každý den, týden a měsíc vaší lidské inkarnace na této planetě bude nesen frekvencemi kosmické lásky. Celý rok 2020 a nejen tento rok ale i další roky budou kosmickou láskou naplněny.

Přijměte tuto lásku do vašich srdcí s pociťujte naši lásku k vám.

Nechte vaše srdce s láskou žít a důvěřujte. Důvěřujte v radostnou budoucnost lidské společnosti. Šťastná budoucnost lidstva je již božskou inteligencí naprogramována.  Stačí si tuto skutečnost uvědomit a do svého srdce a do své mysli ji přijmout a zakotvit.

Energetická pole vaší šťastné lidské budoucnosti již existují. Nové prostory a nové časy lidské budoucnosti již božská inteligence pro vás připravila.

Nyní záleží již jen na každém z vás, kdy do své pozitivní budoucnosti vstoupíte.

Důvěřujte a konejte láskyplně. Nejen s ostatními ale i sami se sebou. Vaše sebeláska přinese uzdravení ostatním.

Naplňujte každý den vaše srdce láskou božského světla. A touto láskou jednejte.

Láska ve vašich srdcích vás povede a ukáže vám cestu, která je pro vás nejlepší, nejoptimálnější a nejradostnější. Jednejte s láskou. Jednejte v lásce. K sobě samému a k druhému.

Láska vám otevře nové cesty k novým pozitivním zítřkům.

Láska ve vašich srdcích nás všechny propojuje. Spojuje naše reality. Spojuje naše prostory a časy.

V tomto okamžiku posíláme k vaším srdcím ohromné množství lásky.

Láska nás spojuje a propojuje. Láska nás nese a dělá nás světelnějšími.

Přejeme vám ohromné množství světla a lásky pro nový rok 2020. Nejen pro rok 2020 ale i pro další roky vaší lidské existence.

Posíláme vám frekvenci důvěry a soucitu.

Jsme s vámi a doprovázíme vás. Při každém vašem kroku.

Mír s vámi, mír s námi.

Orella

Comments are closed.