✨ Aktuální informace od plejádských bytostí, květen 2023 ✨

✨ Aktuální informace od plejádských bytostí, květen 2023 ✨

‚Zůstaňte ve své důvěře a pokračujte dál na své cestě za světlem.

Nespočetné množství lidí se rozpomíná na světlo své duše, na svoji podstatu a prosvětluje tím realitu kolektivního pole lidstva.

Vědomostní dimenze třetího a pátého vědomostního prostoru se doposud prolínají ale přesto cítíte, že ve vaší realitě se nachází více světla než dříve. Světelná energie vás doprovází. Nese vás a posiluje. Světlo prozařuje vaši duši, vašeho ducha a vaše tělo.

Zůstaňte ve svém konání.

V této době probíhá zesílená aktivace posvátných a energetických míst vaší planety, aby se tato místa mohla díky meridiánům a krystalovým systémům planety propojit. Podobná aktivace těchto míst proběhla sice již několikrát ale nynější aktivace je frekvenčně velice silná, neboť probíhá přes světelnou energii vašeho slunce. Vaše slunce je portálem do nejrůznějších prostorů, dimenzí a časů a zároveň je portálem pro propojení s vaší galaxií, s centrálním sluncem vaší galaxie a centrálním sluncem božského zdroje.

Frekvence vaší galaxie tudíž proudí k posvátným místům vaší planety. Zároveň k nim proudí frekvence okolních planet vašeho slunečního systému. Kosmické vibrace navyšují energii těchto míst. Vaše planeta se napojuje na původní kosmické frekvence, od kterých byla manipulací odtržena. Vrací se tím do svého planetárního pořádku.

I kapličky a kostely, které stojí na posvátných místech prosvětlují svoji realitu a odprošťují se od energií manipulace. Brzy v nich zavládne čistá původní energie.

Mnoho z vás cítí velikou únavu, nervozitu či jiné symptomy, neboť vaše systémy momentální aktivaci velice vnímají. Navyšujte meditací a pobytem v přírodě své osobní světlo, abyste se frekvenčně napojili na vibraci vaší planety. Pobyt v přírodě při vycházejícím či zapadajícím slunci regeneruje vaši DNA. Propojujte se v okamžiku ‚tady a teď‘ se světlem božského zdroje a se vším světelným a láskyplným.‘

Vaši plejádští průvodci

⭐

S láskou

Pavlína Klemm

Comments are closed.