✨ Andělé jasnosti sestoupili do časoprostoru planety Zem ✨

✨ Andělé jasnosti sestoupili do časoprostoru planety Zem ✨

Milí poslové světla, tato doba přináší nová poznání. Poznání především sám sebe. Témata, především skrytá témata, se otevírají a nechávají mnoho lidí poznat své nitro a programy, které se v hloubi nitra skryli. U mnohých lidí se tím život převrátil takřka naruby. Mnoho lidí tím ztrácí v této době svoji psychickou či tělesnou stabilitu, svoji životní sílu a mnohdy i nadhledy na své životní dění. ✨

 Duchovní svět a jeho bytosti, které vás doprovázejí a sledují, o této nové situaci vědí a přinášejí vám všem pomocnou sílu, naději a energii. Duchovní svět seslal na vaši planetu světelné bytosti, které jsou právě pro takové situace, kdy lidé ztrácejí sílu a někdy možná i svou víru v dobro, příslušné. ✨

 My je nazýváme ‚anděly jasnosti.‘ I tento rok jsme nazvali ‚rokem jasnosti‘. A právě tento rok se mnoho lidí k jasnosti dopracuje. K jasnosti svého nitra, k jasnosti svých životních záležitostí a k jasnosti programů, které je doposud trápí. Stačí o přítomnosti a o existenci těchto překrásných bytostí vědět a stačí tyto láskyplné bytosti poprosit o pomoc. Poproste je o přinesení jejich jasné energie do vašich životů a do vašich srdcí. Tito andělé se cítí potěšeni tím, že je do vašich životů pozvete. Jejich momentálním úkolem, který si přinesli ze světa světla, je vám pomáhat. Pomáhat vám jim činí nekonečnou radost. ✨

 Energie těchto andělských bytostí jasnosti je, jak již jejich jméno nese, překrásně jasná a průzračná. Jejich světelná vibrace je propojena s vibrací archanděla Michaela, který je jejich patronem a opatrovatelem. Archanděl Michael je na planetu Zem k vám seslal. Nevýslovná láska, kterou tito andělé vyzařují, je oslňující a překrásná. Jejich lásku pocítíte okamžitě poté, co jste je k sobě přivolali. Pocítíte s nimi silné propojení. Tito andělé pomohou léčit a prozářit vaše životy, vaše životní situace a vaše skrytá témata jejich jasnou energií lásky. Jejich láska vám pomůže přinést do vašich životů ještě více lásky. Pomůže vím přinést ještě více lásky do všech situací, které vás zatěžují. Přinese vám do vašeho života láskyplnou strukturu a pořádek. Ohromné množství těchto bytostí sestoupilo do časoprostoru této planety a čeká na to vám pomoci. Čekají na to, vás jejich láskou poctít a milovat vás. Pokud chcete, můžete použít jednoduché napojení a krátkou afirmaci pro kontakt s těmito překrásnými božskými bytostmi. ✨

 Soustřeď se na své srdce a na tvoji srdeční sílu. Propoj se skrz tvůj úmysl se světlem tvého srdce. Pociťuj nyní vděčnost ve tvém srdci. Nech tento překrásný pocit vděčnosti ve tvém srdci působit. Rozprostři pocit vděčnosti dál do tvého těla, poté do tvé aury. Nyní vyslov: ‚Světlo a vděčnost mého srdce otevírá prostory a časy pro kontakt s anděly jasnosti. Dovoluji andělům jasnosti vstoupit do všech prostorů a časů mé reality. Dovoluji andělů jasnosti přinést jasnost do všech prostorů a časů mé celkové reality. Přijímám jejich pomoc vděčností. Děkuji, děkuji, děkuji.‘ ✨

 Mír s vámi, mír s námi.

Vaši plejádští průvodci (Pavlina Klemm)

Comments are closed.