✨ Poselství duben 2024 ✨

✨ Poselství duben 2024 ✨

Milí poslové světla,

nacházíte se v období procesu rozpínání vašeho vědomí. Vaše vnitřní vnímání se propojuje s vnějším světem a tím se více a více propojujete se světem kosmu a s jeho nekonečnými možnostmi.

Svět kosmu je různorodý, pestrý a nekonečný a také vaše vědomí se propojuje krok za krokem s nekonečností kosmu a s jeho pestrostí a různorodostí.

Nedokážeme přesně říct, jak dlouhá pozemská doba každého jednotlivého člověka čeká na jeho osobní úplné propojení s prostory vyšších vědomostních dimenzí a s jejich živými a světelnými formami. Můžeme ale s jistotou říct, že každý z vás, který přišel na tuto planetu s úkolem propojit světlo své duše se světlem kosmu, prochází svým nynějším vývojem neuvěřitelně rychlým způsobem.

Tyto dny vás propojují ještě hlouběji s vaším vyšším plánem a s vaší misí, pro kterou jste na tuto planetu v tuto dobu přišli. Energie a světelné informace dubnových dnů se díky jedinečné kosmické konstelaci zakódují do světelného matrixu vaší duše, do světelné inteligence vašeho ducha a do buněčné paměti vašeho těla.

Množství kosmického světla, které přichází na vaši planetu se navyšuje a vaše systémy dostávají obrovskou podporu pro váš celkový vzestup. Víme, jak velice vás tyto kosmické události někdy vysilují a přivádějí do extrémů. Uvědomte si ale, že vaše tělo, duše a duch takovou situaci doposud nezažili. Je to pro ně nová energetická situace.

V této době není nic důležitějšího než si dopřát alespoň částečného odpočinku. Nic nehraje větší roli než přijmout kosmické frekvence a jejich informace ve své plné fyzické síle. Vaše tělo právě spotřebovává energetické rezervy nízko vibrační doby vaší minulosti a napojuje se na nové vysoko vibrační kosmické frekvence. Tento stav zažívá vaše tělo v této jedinečné formě vaší existence na této planetě poprvé. Nacházíte se ve stavu energetického přechodu a napojujete se na božský pořádek.

Propojujte vaši duši, ducha a tělo v jeden celek. Jednota vašeho celku vás propojuje s jednotou univerza a s jeho božským pořádkem.

Můžete použít jednoduchou, námi energeticky naprogramovanou afirmaci.

‚Světlo mé duše mě propojuje se světlem kosmu.

Inteligence mého ducha mě propojuje s inteligencí kosmu.

Energie mého těla mě propojuje s energií kosmu.

Moje duše, můj duch a moje tělo vytváří celek a jednotu.‘

Ještě pár slov k zatmění Slunce:

V Americe nastávají energetické změny globálního rozměru. Zatmění Slunce odstartovalo energetický proces světelného charakteru, který se rozpíná obrovskou rychlostí po celé planetě. Světlo kosmu se propojuje se světlem planety Zem a programuje vše nízko vibrační na vysoko vibrační a světelné. Tato energetická situace nastartuje počáteční chaos v mnohých systémech lidské společnosti, které nebyly na tento stav připraveny.  Mnohé systémy lidské společnosti a mnohé systémy planety Zem byli již naopak na tento stav připraveny a tím nastane jejich velice rychlá normalizace.

Není potřeba vytvářet strach či obavy. Vaše důvěra a časté propojování s kosmickým světem ve formě meditace ulehčí a zharmonizuje tento energetický proces.

Tyto aktuální globální energetické procesy pomohou celkovému vzestupu.

Vaši plejádští průvodci  

Comments are closed.