“Symboly a číselné řady”

“Symboly a číselné řady”

Na žádost účastníků seminářů a workshopů i čtenářů vycházejí všechna cvičení ze sedmi knih Světelných poselství z Plejád v samostatném vydání – v „pracovní knize léčení z Plejád“ nazvané Plejádské léčivé symboly.
Od vytvoření světelné ochrany, až k požehnání sobě i ostatním, od rituálu odpuštění přes léčivé symboly a číselné řady, až k prosvětlení čaker, odstranění původců nemocí, k podpoře srdce a navázání kontaktu s rodinou ve světle…
Plejádské Léčivé symboly obsahují kompletní pracovní materiál z dosavadních knih a akcí chanellingového média a mohou být použity bez jakékoli předchozí znalosti. K napojení a energetické aktivaci pomocných prostředků stačí čistý úmysl.
Z úvodu Plejáďanů…
„Lidský duch se naváže k synapsím kosmického kolektivního vědomí a jeho vědomosti budou tudíž rozmnoženy a vědomí rozšířeno. Kosmické světelné impulsy nyní mohou léčit a regenerovat lidského ducha.“
Z předmluvy Jeanne Ruland…
„Nejlepší bude, když uvedené symboly a číselné řady sami vyzkoušíte a prožijete jejich světelné a zářivé působení.“
Pavlína Klemm se narodila v České republice, dnes žije a pracuje v blízkosti Mnichova. Vystudovala kvantové léčení, Reconnective Healing® podle Erica Pearla, moderní homeopatii podle Körblera, ruské lečebné metody a učila se u Doreen Virtue. Od dětství je ve spojení s duchovním světem.

Vydalo nakladatelství Fontána
Plejádské léčivé symboly