Browsed by
Category: Poselství Plejáďanů

✨ Poselství květen 2024 ✨

✨ Poselství květen 2024 ✨

Milí, poslové světla,
zdravíme vás z našeho časoprostoru, který není od vašeho časoprostoru dalece vzdálen.
Přestože s vámi komunikujeme prozatím telepaticky, nacházíme se v časoprostoru, který
začíná s vaším časoprostorem frekvenčně splývat. Přibližujeme se k vám nejen energeticky,
přibližujeme se k vám i fyzicky.
Na fyzický kontakt s vámi se již velice těšíme a připravujeme energeticky a láskyplně
každého z vás, který je na kontakt s námi připraven.
Naše frekvence prostupují vaše osobní systémy a vaše domovy vždy, když se s námi
myšlenkově propojíte.
Těšíme se na dobu, kdy budeme moci vstoupit fyzicky do vašeho fyzického světa. Jistě jste
zaznamenali, jak častý pohyb létajících objektů je na vaší obloze k vidění. Jistě vám
neuniklo, kolik fotografií po celé vaší planetě zachytilo a potvrdilo přítomnost mimozemských
civilizací.
Je nám vědomo, kolik lidí na fyzickou návštěvu již čeká.
Je nám vědomo, že mnoho lidských bytostí v existenci mimozemských národů nevěří a
zatrácí o nich každou zprávu a informaci.
Je nám ale naopak vědomo, že mnoho lidí se s námi telepaticky spojuje a je na naši první
oficiální návštěvu připraveno.
Kosmickou radou nám bylo povoleno vstoupit do atmosférických prostorů vaší planety. Bylo
to povoleno i dalším civilizacím, které přicházejí za účelem pomoci a za účelem mírových
projektů a jejich uskutečnění. Tyto mimozemské civilizace mezi sebou spolupracují a
vytvářejí nové programy, které pomohou lidstvu se vědomostně vyvinout.
Mnoho těchto mírumilovných mimozemských civilizací vám z jejich perspektivy
atmosférického prostoru předává světelné informace, které pomohou otevřít energetický
prostor vašeho srdce a tím rozšířit celkové napojení na světelný kosmický svět.
Jde o komplexní program navýšení vědomí lidí, kteří jsou na to připraveni. Všechno se
zakládá na lásce, na frekvenci lásky.
Mnoho lidí se rozpomíná velice rychlým způsobem, neboť světelné informace a impulzy
navyšují rozvoj jejich duchovní úrovně.
Díky instalaci a aktivaci signatury světelné geometrie na vaší planetě – informovali jsme vás
o této skutečnosti v minulých poselstvích – je pro nás a pro další mimozemské civilizace
snadnější předávat vám světelné informace, neboť vaše osobní systémy jsou na systémy
světelné kosmické geometrie napojeny. Vaše rozvinuté vědomí a vaše čisté srdce vás s
těmito světelnými systémy propojuje.
Je pro nás tudíž snadnější vás dosáhnout. Přes světelné kruhy, z kterých tento světelný
matrix sestává, k vám proudí nejen naše informace a informace dalších vyspělých
mimozemských civilizací ale i informace kosmické inteligence. Proudí k vám informace
světelných bytostí.
Dalo by se říct, že touto pomocí, která se vám právě od mimozemských civilizací dostává,
nastává další obrovský krok v rozvinutí vašeho vědomí a v napojení na informace kosmické
inteligence a božského zdroje.

Božský zdroj s vámi postupuje krok za krokem a jen tak, jak je lidský kolektiv schopen unést.
Nedá se opomenout, že ještě před několika měsíci vašeho pozemského času se planeta
Zem nacházela v energetické karanténě a kosmické frekvence a kosmické vědění nemělo k
lidské společnosti tak silný přístup jako má dnes.
Chtěli bychom vás informovat o dalším kosmickém fenoménu. Vaším slunečním systémem
se již delší dobou pohybuje ohromný fotonový – světelný objekt, který by se dal přirovnat k
obrovskému světelnému oblaku či ke světelné mlhovině. Planeta Zem, která vystoupila
z energetické karantény, je schopna v této době přijímat fotonové částice tohoto
energetického kosmického objektu. Velikost tohoto fotonového fenoménu je tak obrovská, že
než tento oblak přejde či odpluje do dalších systémů vaší galaxie, bude narozeno ještě
několik dalších generací lidské civilizace. Vaše planeta a váš sluneční systém se nachází
v zářivém světle plném kosmických informací.
Z toho můžete usoudit, že postupné navyšování vědomí lidí a navyšování frekvence lidských
fyzických těl je přirozené a je v souladu s kosmickými procesy.
Předpokládáme, že i tento kosmický proces, který vás bude nadále pozitivně ovlivňovat, a
bude ovlivňovat i několik dalších generací, přinese pročištění, prosvětlení a do budoucna
přinese celkovou stabilitu pro bytí lidstva.
Vaše fyzické a vaše energetické tělo se může krok za krokem přivyknout kosmickému světlu
a jeho frekvencí.
Vaše duše a váš duch se mohou krok za krokem propojovat se světelnými informacemi
kosmu a se světelnými informacemi mimozemských civilizací, které vám pomáhají a
doprovázejí vás na cestě k vaší světelné podstatě.
Odevzdejte vše nízko vibrační, co vás zatěžuje a napojte se tím na světlo kosmického světa.
Těšíme se z každého kontaktu s vámi. Doprovázíme vás.
Mír s vámi mír s námi.
Vaši plejádští průvodci ✨

✨ Poselství duben 2024 ✨

✨ Poselství duben 2024 ✨

Milí poslové světla,

nacházíte se v období procesu rozpínání vašeho vědomí. Vaše vnitřní vnímání se propojuje s vnějším světem a tím se více a více propojujete se světem kosmu a s jeho nekonečnými možnostmi.

Svět kosmu je různorodý, pestrý a nekonečný a také vaše vědomí se propojuje krok za krokem s nekonečností kosmu a s jeho pestrostí a různorodostí.

Nedokážeme přesně říct, jak dlouhá pozemská doba každého jednotlivého člověka čeká na jeho osobní úplné propojení s prostory vyšších vědomostních dimenzí a s jejich živými a světelnými formami. Můžeme ale s jistotou říct, že každý z vás, který přišel na tuto planetu s úkolem propojit světlo své duše se světlem kosmu, prochází svým nynějším vývojem neuvěřitelně rychlým způsobem.

Tyto dny vás propojují ještě hlouběji s vaším vyšším plánem a s vaší misí, pro kterou jste na tuto planetu v tuto dobu přišli. Energie a světelné informace dubnových dnů se díky jedinečné kosmické konstelaci zakódují do světelného matrixu vaší duše, do světelné inteligence vašeho ducha a do buněčné paměti vašeho těla.

Množství kosmického světla, které přichází na vaši planetu se navyšuje a vaše systémy dostávají obrovskou podporu pro váš celkový vzestup. Víme, jak velice vás tyto kosmické události někdy vysilují a přivádějí do extrémů. Uvědomte si ale, že vaše tělo, duše a duch takovou situaci doposud nezažili. Je to pro ně nová energetická situace.

V této době není nic důležitějšího než si dopřát alespoň částečného odpočinku. Nic nehraje větší roli než přijmout kosmické frekvence a jejich informace ve své plné fyzické síle. Vaše tělo právě spotřebovává energetické rezervy nízko vibrační doby vaší minulosti a napojuje se na nové vysoko vibrační kosmické frekvence. Tento stav zažívá vaše tělo v této jedinečné formě vaší existence na této planetě poprvé. Nacházíte se ve stavu energetického přechodu a napojujete se na božský pořádek.

Propojujte vaši duši, ducha a tělo v jeden celek. Jednota vašeho celku vás propojuje s jednotou univerza a s jeho božským pořádkem.

Můžete použít jednoduchou, námi energeticky naprogramovanou afirmaci.

‚Světlo mé duše mě propojuje se světlem kosmu.

Inteligence mého ducha mě propojuje s inteligencí kosmu.

Energie mého těla mě propojuje s energií kosmu.

Moje duše, můj duch a moje tělo vytváří celek a jednotu.‘

Ještě pár slov k zatmění Slunce:

V Americe nastávají energetické změny globálního rozměru. Zatmění Slunce odstartovalo energetický proces světelného charakteru, který se rozpíná obrovskou rychlostí po celé planetě. Světlo kosmu se propojuje se světlem planety Zem a programuje vše nízko vibrační na vysoko vibrační a světelné. Tato energetická situace nastartuje počáteční chaos v mnohých systémech lidské společnosti, které nebyly na tento stav připraveny.  Mnohé systémy lidské společnosti a mnohé systémy planety Zem byli již naopak na tento stav připraveny a tím nastane jejich velice rychlá normalizace.

Není potřeba vytvářet strach či obavy. Vaše důvěra a časté propojování s kosmickým světem ve formě meditace ulehčí a zharmonizuje tento energetický proces.

Tyto aktuální globální energetické procesy pomohou celkovému vzestupu.

Vaši plejádští průvodci  

✨ Poselství březen 2024 ✨

✨ Poselství březen 2024 ✨

Březnový měsíc vašeho pozemského času proběhne nadále v předávání světelných
informací od duše vašeho slunce Ra.
Nárůst vašeho vědomí a aktivace vašich samo uzdravovacích schopností se tím bude
neustále navyšovat. Vaše tělo se bude krok za krokem rozpomínat na svůj původní stav
svého absolutního zdraví a vitality.
Vaše tělo se bude s největší pravděpodobností snažit zbavit se všech nízko vibračních
vzorců a zátěží, aby se mohlo napojit na svoji původní sílu zdraví a vitality.
Promlouvejte s vaším tělem. Vaše tělo v sobě nese svoji vlastní inteligenci a dobře vašim
myšlenkám a vaším slovům rozumí. Dovolte svému tělu zbavit se všech programů, které ho
zatěžují na cestě do vyšších vědomostních prostorů. Mějte s vaším tělem trpělivost, pokud
máte pocit, že vaše tělo odkládá programy zažité manipulace velice pomalu. Buďte trpěliví.
Vždyť vaše tělo muselo po celou dobu vaší inkarnace čelit nízko vibračním programům a
frekvencím. Poděkujte se vašemu tělu za jeho neúnavnou práci a za jeho lásku k vaší duši a
k vašemu duchu. Posílejte mu vděčnost tak často, jak jen můžete. Vaše tělo vás doprovází
do vyšších vědomostních dimenzí a opatruje vaši duši a vašeho ducha.
Pokud chcete vaše tělo v této době podpořit, můžete použít následující afirmaci:
‚Propojují se tady a teď s inteligencí mého těla.
Prosím inteligenci mého těla odevzdat všechny zatěžující programy a nízko vibrační
frekvence.
Dovoluji inteligenci mého těla opustit všechny zatěžující programy a nízko vibrační
frekvence.
Můj pozitivní úmysl mě propojuje s mým absolutním zdravím na všech úrovních mého bytí.
Absolutní zdraví je mé životní právo.
Moje zdraví mi přináší vitální životní energií.
Jsem absolutně zdravý.
Děkuji, děkuji, děkuji.‘

Své tělo můžete podpořit dostatkem čerstvé vody. Choďte často do přírody a propojujte se se
světelnými informacemi slunce a s krásou vašich přírodních říší. Objímejte stromy a radujte
se z každého okamžiku vašeho bytí na této planetě.
Mír s vámi, mír s námi.
Vaši plejádští průvodci✨

✨ Poselství únor 2024 ✨

✨ Poselství únor 2024 ✨

Milí poslové světla,

v těchto týdnech k vám přicházejí zesílené světelné informace duše vašeho Slunce Ra.

Vaše srdce a duše tyto informace zachycují a předávají je krystalovým systémům vašeho těla. Tím se propojujete více a více s krystalovými systémy univerza, které také sestávají z krystalových světelných struktur.

Vaše Slunce je portálem do nejrůznějších prostorů a dimenzí univerza. Slunce vás proto propojuje s veškerými informacemi kosmu. Propojuje vás také s anděly a světelnými bytostmi Slunce, které se nacházejí v jemnohmotných prostorech Slunce. Andělé Slunce se propojují zesíleně svými světelnými vibracemi s každým, který je pro svůj vědomostní vývoj a pro vývoj světelného těla připraven.

Mnoho lidí se v této době bude zesíleně rozpomínat na své léčitelské a na své samo uzdravující schopnosti. Informace duše Slunce Ra předává neustálé světelné signály a impulsy, aby se lidská bytost rozpomenula na to, čím je – čistou lidskou bytostí.

Tím, že jemnohmotné informace slunečního světla v sobě nesou velkou energetickou intenzitu, mohou být nejrůznější nízko vibrující programy, jako jsou např. negativní karmické záležitosti, vyslovené zavazující smlouvy, přislíbení, prokletí, energetické implantáty, programy manipulace, atd. v tomto světle samovolně zneutralizovány. Mnoho lidí může proto pociťovat tělesné a duševní stavy, které jsou jim doposud neznámé.  Pocit nerovnováhy, slabosti, tlaku, bolesti hlavy, nervozity, pláče a dalších nejrůznějších symptomů mohou být příznakem pro odcházející nízko vibrační programy.

Propojujte se co nejčastěji se silou země a energií přírody. Rozhodněte se vědomě pro svoji svobodu duše, ducha a těla. Vaše rozhodnutí vám pomůže při celkovém osvobození od nízce vibrujících zátěží.

V této době se zároveň navyšuje i intenzita jemnohmotného kosmického světla dopadajícího na planetu Zem. Kosmické světlo prozařuje systémy vašeho ducha, duše a těla. Kosmické světlo se automaticky a samovolně propojuje i se systémy lidské společnosti. Mnoho systémů lidské společnosti začíná odhazovat temné závoje, které zakrývali původní čistou energii těchto systémů vytvořenými čistými lidskými bytostmi.

Krok za krokem se vracíte ke své přirozenosti a ke své přirozené síle.

Mír s vámi, mír s námi.

Vaši plejádští průvodci ✨

(Channeling od Pavlíny Klemm)

✨ Andělé jasnosti sestoupili do časoprostoru planety Zem ✨

✨ Andělé jasnosti sestoupili do časoprostoru planety Zem ✨

Milí poslové světla, tato doba přináší nová poznání. Poznání především sám sebe. Témata, především skrytá témata, se otevírají a nechávají mnoho lidí poznat své nitro a programy, které se v hloubi nitra skryli. U mnohých lidí se tím život převrátil takřka naruby. Mnoho lidí tím ztrácí v této době svoji psychickou či tělesnou stabilitu, svoji životní sílu a mnohdy i nadhledy na své životní dění. ✨

 Duchovní svět a jeho bytosti, které vás doprovázejí a sledují, o této nové situaci vědí a přinášejí vám všem pomocnou sílu, naději a energii. Duchovní svět seslal na vaši planetu světelné bytosti, které jsou právě pro takové situace, kdy lidé ztrácejí sílu a někdy možná i svou víru v dobro, příslušné. ✨

 My je nazýváme ‚anděly jasnosti.‘ I tento rok jsme nazvali ‚rokem jasnosti‘. A právě tento rok se mnoho lidí k jasnosti dopracuje. K jasnosti svého nitra, k jasnosti svých životních záležitostí a k jasnosti programů, které je doposud trápí. Stačí o přítomnosti a o existenci těchto překrásných bytostí vědět a stačí tyto láskyplné bytosti poprosit o pomoc. Poproste je o přinesení jejich jasné energie do vašich životů a do vašich srdcí. Tito andělé se cítí potěšeni tím, že je do vašich životů pozvete. Jejich momentálním úkolem, který si přinesli ze světa světla, je vám pomáhat. Pomáhat vám jim činí nekonečnou radost. ✨

 Energie těchto andělských bytostí jasnosti je, jak již jejich jméno nese, překrásně jasná a průzračná. Jejich světelná vibrace je propojena s vibrací archanděla Michaela, který je jejich patronem a opatrovatelem. Archanděl Michael je na planetu Zem k vám seslal. Nevýslovná láska, kterou tito andělé vyzařují, je oslňující a překrásná. Jejich lásku pocítíte okamžitě poté, co jste je k sobě přivolali. Pocítíte s nimi silné propojení. Tito andělé pomohou léčit a prozářit vaše životy, vaše životní situace a vaše skrytá témata jejich jasnou energií lásky. Jejich láska vám pomůže přinést do vašich životů ještě více lásky. Pomůže vím přinést ještě více lásky do všech situací, které vás zatěžují. Přinese vám do vašeho života láskyplnou strukturu a pořádek. Ohromné množství těchto bytostí sestoupilo do časoprostoru této planety a čeká na to vám pomoci. Čekají na to, vás jejich láskou poctít a milovat vás. Pokud chcete, můžete použít jednoduché napojení a krátkou afirmaci pro kontakt s těmito překrásnými božskými bytostmi. ✨

 Soustřeď se na své srdce a na tvoji srdeční sílu. Propoj se skrz tvůj úmysl se světlem tvého srdce. Pociťuj nyní vděčnost ve tvém srdci. Nech tento překrásný pocit vděčnosti ve tvém srdci působit. Rozprostři pocit vděčnosti dál do tvého těla, poté do tvé aury. Nyní vyslov: ‚Světlo a vděčnost mého srdce otevírá prostory a časy pro kontakt s anděly jasnosti. Dovoluji andělům jasnosti vstoupit do všech prostorů a časů mé reality. Dovoluji andělů jasnosti přinést jasnost do všech prostorů a časů mé celkové reality. Přijímám jejich pomoc vděčností. Děkuji, děkuji, děkuji.‘ ✨

 Mír s vámi, mír s námi.

Vaši plejádští průvodci (Pavlina Klemm)

✨ Informace především pro ženy této planety – Prosinec 2023

✨ Informace především pro ženy této planety – Prosinec 2023

Moji milí,

v poslední době jsem často předávala informace mých plejádských průvodců a informace mého světelného týmu, které se týkají celoplanetárních a kosmických procesů.

Tyto procesy se týkají prakticky nás všech, týkají se všech mužů, všech žen i všech dětí této planety. Nezáleží na tom, na které části naší pozemské cesty se právě nacházíme. V minulém textu, který jsem uveřejnila v listopadu 2023 na sociálních médiích a na mých webových stránkách, jsem informovala ohromadném vystupování z uměle vytvořeného matrixu a o jeho začínajícím rozpadu. Informovala jsem o fenoménech, které nás při tomto procesu provázejí. Psala jsem o procesech, které nás doprovázejí při vystupování z nynějšího časoprostoru

. Nynější text bych chtěla věnovat především ženám, neboť na mých seminářích a pracích pro veřejnost dostávám často otázky k fenoménům, které se týkají ženské síly a funkce ženských orgánů. Mnoho žen mi také klade otázky, proč se stává častěji než dříve samovolné přerušení těhotenství v počátečních týdnech a proč nastává nepravidelná perioda či perioda přicházející po době přechodu.

V posledních měsících probíhá kolosální energetická korektura některých okolních planet našeho slunečního systému. Již se podařilo mnoho uměle vytvořených matrixů zneutralizovat a instalovat za ně nové, světelné matrixy, které jsou propojeny se světelným systémem kosmu. Tento proces ještě probíhá. Probíhá také korektura energie a frekvencí Měsíce, ke kterému dostaneme jistě již velice brzy další informace, které jsou zatím doposud veřejnosti utajeny. Mnoho mimozemských mírumilovných civilizací je do procesu energetického čištění a navrácení planet ke svému světelnému přirozenému matrixu zapojeno. Nejen naše planeta Zem byla uvržena do hlubokého negativního ‚spánku‘ ale i některé okolní planety. Některé planety byly dokonce na planetu Zem napojeny negativními, uměle vytvořenými frekvencemi.

Pro nás to znamená, že my lidé jsme nebyli doposud schopni přijímat stoprocentní kosmickou sílu do našich čaker – do našich bran ke kosmu.

Vystupování z uměle vytvořeného časoprostoru a napojování se na přirozenou kosmickou sílu okolních planet má za následek nepravidelnost ženské periody a dočasný chaos v ženské síle a v ženské psychice. Také již zmíněné samovolné přerušení těhotenství je v této době častější než dříve. Za prvé se tělo matky napojuje na přirozené planetární systémy Země a na přirozené systémy okolních planet a za druhé se odpojuje od nepřirozené síly Měsíce, na které bylo její tělo doposud napojeno. Její tělo se musí teprve nově přicházejícím pozitivním kosmickým frekvencím přizpůsobit.

Dále mi bylo mými plejádskými průvodci sděleno, že časté samovolné přerušení těhotenství mají také často důvod v tom, že duše dětí, které přicházejí na tuto planetu, jsou velice světelné a vysoce vědomé bytosti. Tyto vysoce světelné dušičky se nemohou prozatím v těle matky udržet, neboť tělesná matérie mnohých žen není doposud pro tak světelnou duši připravena. Bylo mi řečeno, že po určité době a po vývoji vědomí a tělesné prosvětlenosti ženy, se duše dítěte k matce opět vrátí a splyne v době těhotenství bezproblémově s jejím tělem a s jejím vědomím.

Byla jsem světelnými bytostmi vyzvána ženy o této skutečnosti informovat a také těmito řádky ženy utěšit, že jde o momentální vývoj zpět k přirozenosti. Nastávajícím matkám je světelnými bytostmi doporučováno, aby chodily často do přírody, meditovaly a aby přitahovaly k sobě pozitivní myšlení a frekvence, aby se světlo jejich celkových systémů navýšilo a duše jejich dětí se k nim mohla vrátit.

V této době nastává další pozitivní věc. Naše lidská těla se díky přicházejícím planetárním pozitivním frekvencím omlazují. Naše DNA se regeneruje a uzdravuje. Tím je zcela možné – a tato situace již u mnoho žen nastala, že se tělo ženy omladí a její již vynechaná perioda může opět přijít.

Zároveň je také zcela pravděpodobné, že v budoucnu perioda žen nebude tak častá a prodlouží se do delších časových odstupů.

O těchto jevech jsem již s mnoho ženami mluvila a mnoho žen potvrdilo předešlá slova.

Možná jsou tyto informace pro mnohé prozatím nové a neprozkoumané. Jsem ale přesvědčena, že lidská duše a lidská intuice těmto informacím rozumí.

Jak vidíme, tato doba je jedinečná, vyjímečná a přináší nové jevy a možnosti, o kterých jsme ještě před pár měsíci ani nepřemýšleli či jsme o nich neměli tušení. Otevřme se novým možnostem a novým pozitivním kosmickým frekvencím, které k nám přicházejí a které nám přinesou regeneraci našich systémů. Nejen tělesných ale i společenských systémů.

Napojme se na pozitivní světelné kosmické vlny, které k naší planetě proudí a které nám přinášejí neočekávané možnosti pro naši budoucnost.

Je mi velkou ctí vás touto dobou doprovázet a těším se na příště.

S láskou

Pavlína Klemm

✨ Poselství říjen 2023 ✨

✨ Poselství říjen 2023 ✨

V této podzimní době se dostává planeta Zem do svého původního světelného matrixu. Nastává posunutí v prostoru a v čase. Planeta se propojuje se svým původním holografickým božským otiskem, který se nachází v prostoru vašeho vnímání. Neskutečné množství manipulativně naplánovaných časových linií, na které byla planeta Země napojena, se již zmíněným navrácením do původního časoprostoru zpřetrhalo.

Dalo by se to přirovnat k vytržení ze spárů temných bytostí. Obrovské procesy energetického čištění, které probíhají za kulisami vašeho lidského vnímání a vidění, vracejí do původního světelného matrixu planetu Zem a sousedské planety vaší sluneční soustavy. O tom jsme vás informovali v zářiovém poselství. Jedna linie za druhou, která byla temnými silami zaktivována a napojila Zem na realitu temnoty, se zpřetrhala.

Vaše Země a její duše Gaia nastartovala právě aktivaci samouzdravovacích schopností a začala cíleně čistit svoji auru. Pomozte i vy vaší planetě a prozařujte světlo jejího energetického povrchu, aby se energetické trhliny v její auře mohly zacelit a zaplnit kosmickým světlem. V této době aktivuje ‚protistrana‘ zesíleně své zastaralé techniky, jak před vámi co nejlépe zakrýt navýšenou světelnou aktivací a krásu atmosféry vaší planety. Můžete tyto akce postřiku pozorovat na vašem nebi…

Pozitivní strana při takových akcích protistrany neutralizuje negativní látky v ovzduší. Proto je někdy vaše obloha plně zastřena. Neutralizace v takových případech probíhá na plné obrátky. Aura či energetický obal vaší planety začne již velice brzy zářit krásnými světly a barvami, které byly před vašimi zraky doteď ukryty. Zem se napojila na světelnou vibraci kosmu. A toto majestátní světlo vám bude již brzy velice ukázáno. Již častěji jsme o těchto fenoménech informovali. V některých částech vaší planety již byla tato světla vašimi zraky zaznamenána. Planeta Zem se vrací do svého původního pořádku a vy lidé, kteří jste se pro svůj původní pořádek rozhodli, také. Pomáhejte vaší planetě, pomůžete tím i vám samotným.

Mír s vámi mír s námi.

Vaši plejádští průvodci ✨✨✨

Channelováno od Pavlíny Klemm, 04.10.2023

✨ Poselství září 2023 ✨

✨ Poselství září 2023 ✨

Moji milí,

když jsem obdržela toto poselství, tak jsem si znovu uvědomila, jak důležité je nahlédnout ještě na svá témata, abychom nešli do resonance s temnými energiemi a bytostmi. Když v této pozemské fázi definitivně vyléčíme svoje témata z minulosti, můžeme s lehkostí přímo katapultovat do vyšších vědomostních dimenzí.

Dodatečně můžeme ještě prosvěcovat své tělo a svoji auru kosmickým světlem svojí vizualizací a toto světlo sebou nést po celý den. Prosvětlíme tím svět okolo nás a ostatní lidi a bytosti, které potkáme. Prosvětlíme svůj vnitřní i vnější svět. ✨🌞✨

S láskou

Pavlína Klemm

Poselství září 2023

Milí příznivci kosmických světů a jejich zpráv,

jsme velice šťastni za vaši účast na celkovém planetární dění. Jsme šťastni, že vám můžeme našimi zprávami pomoci prožívat tuto dobu v lehkosti.

Přestože se již světelným bytostem a mírumilovným mimozemským civilizacím podařilo již ohromné množství kroků a akcí pro pozitivní vývoj lidské společnosti, záleží opět na každém z vás. Záleží na tom, kolik světla v sobě naleznete a kolik ho rozvinete do svého okolí. Záleží na tom, kolik negativity z okolí do svého vnitřního i vnějšího světa připustíte. Záleží na každém z vás. Záleží na vašem vědomostním stupni a na intenzitě vašeho vědomí, která se promítá do vašeho vnitřního i vnějšího světa. Každý z vás je důležitý a my děkujeme vám všem, kteří prosvětlujete realitu této planety.

Je potřeba navyšovat svoji světelnou intenzitu pravidelně a pravidelně se propojovat se svým nitrem a se světelným světem v okamžiku ‚tady a teď.‘ Světelné a mírumilovné mimozemské bytosti vám pomáhají na vaší cestě za světlem.

V pozadí vašeho dění probíhají ohromné gigantické kroky čištění, které téměř každý člověk cítí na svém osobním systému ducha, duše a těla. Kolosální čištění probíhá na úrovni planet vašeho slunečního systému a nechává to vaše celkové osobní systémy pocítit. Je důležité vědět, že nejen světelný matrix planety Zem byl ovlivněn temnými silami, ale i světelný matrix okolních planet vašeho slunečního systému. Co to pro vás znamená konkrétně?

Váš sluneční systém s jeho planetami se vrací do svého původního matričního světelného systému a pořádku. A vaše těla, vaše orgány a především vaše čakry se začínají zcela napojovat na původní sílu planet a na jejich léčebnou frekvenci. Doposud nebylo lidské tělo schopno zachycovat plnou kapacitu světla planetárních systémů. Dalo by se říci, že i lidé, kteří se spirituálně a vědomostně vyvinuli, byli schopni přijímat do této doby kosmickou sílu planet pouze na 70 až 80%. Nyní se brzy dostanete na kapacitu příjmu planetárního světla okolních planet na 100%.

Vaše karmické záležitosti se takřka dennodenně hlásí a chtějí jednou provždy opustit vaše systémy, abyste díky čakrám mohli přijímat plnou kapacitu planetárních kosmických frekvencí. Vaše systémy čaker se v neuvěřitelné rychlosti čistí a zbavují se všeho, co jim brání v cestě za světlem. Světelný matrix okolních planet se vrací do původního pořádku a vy, uvědomělí lidé také.

Mírumilovné mimozemské civilizace celkovému procesu navrácení planet do jejich původního pořádku pomáhají. Jedná se o obrovskou společnou práci, kterou mírumilovné mimozemské civilizace v této době vykonávají. Krok za krokem dochází k očišťování planety Zem a k očišťování okolních planet. Jedná se o gigantické čištění, které přesahuje hranice lidské představivosti.

Planeta Zem, která je jedním z hlavních bodů pro přechod do dalších dimenzí a časoprostorů univerza, hraje v této době i pro vaše sousedské mírumilovné mimozemské civilizace velikou pozitivní roli.

Proto je planeta Zem, která se již z velké části osvobodila, doposud ‚trnem v oku‘ temným silám, které se snaží z jejich dimenzionálního časoprostoru ovlivňovat lidi na planetě Zem, kteří s nimi jdou do negativní rezonance. Jde o další ze závěrečných pokusů zmanipulovat osud lidí a jejich budoucnost.

Buďte prosím obezřetní, buďte intuitivní a dejte vždy na svůj vnitřní pocit, komu máte důvěřovat. Nenechte se zmanipulovat určitými lidmi či lidmi ve vyšších pozicích, kteří na vás vyvíjejí či budou vyvíjet tlak nebo předávat falešné zprávy, informace či tvrzení.

Buďte si vědomi toho, že planeta Zem již z planetárního hlediska není v nadvládě negativních mimozemských civilizací a jejich jedinců. Buďte si vědomi toho, že životy lidí této planety jsou ovlivňovány ‚pouze‘ lidmi, které jdou s negativními silami do rezonance. To pro vás znamená, že v této době nastává jakési další čištění či uvědomění si, na kterou stranu se přikloníte a kterou cestou se vydáte. Pro mnoho z vás již je jasné, že půjdete světelnou cestou. Tato slova směřuje pro ty, kteří svoji cestu teprve hledají a potřebují pomoc.

Důvěřujte své intuici.

Rozvíjejte a ukazujte své světlo. To je váš největší pomocník pro tuto dobu.

Zůstaňte ve své síle a ve své lásce.

Nalézejte svoji životní sílu v přírodě a propojujte se co nejčastěji s nejčistějšími frekvencemi přírody.

Mír s vámi, mír s námi.

Vaši plejádští průvodci