Browsed by
Category: Poselství Plejáďanů

✨ Poselství plejadských bytostí, červen 2023 – důležité informace ✨

✨ Poselství plejadských bytostí, červen 2023 – důležité informace ✨

V těchto dnech a týdnech k vám přicházejí kosmické světelné vlny, které opět navyšují světelnou intenzitu a frekvenci planety Zem. 

S příchodem těchto kosmických vln dostane člověk další možnost rozšířit své vědomí a zatím alespoň částečně splynout s kosmickým světem a jeho nekonečností. ✨

Světelná síla těchto kosmických vln může být znatelná na náladě člověka. Každý člověk dostane možnost díky těmto kosmickým vlivům čistit své vnitřní negativní záležitosti a navždy se jich zbavit, pokud to dotyčný člověk chce a pokud je na to připraven. 

Možná pocítíte smutek, rozladěnost, lítost či jiné pocity, které nemůžete k vaším vlastním pocitům přirovnat. Jsou to pocity a myšlenky, na které si možná ani nemůžete vzpomenout, neboť to byly nahromaděné záležitosti dávné minulosti či předešlých inkarnací. Vysokou světelnou vibrací těchto vln se čistí i vaše negativní holografické energetické otisky, přes které jste doposud s negativní minulostí spojeny. ✨

Tyto světelné vlny k vám přichází z vaší galaxie. Z prostorů galaxie, s kterými jste nebyli doposud spojeny. Planeta Zem, která již vibruje kolosálním světlem, tyto kosmické vlny k sobě přitáhla. ✨

Vysoká vibrace tohoto světla bude působit nejen na rozšíření vašeho vědomí a na navýšení světelné vibrace vašich buněk ale navýší i informační systémy vašeho mozku. 

Váš duch se bude moci v budoucnu ještě více rozvíjet a projevovat ve své kreativitě a vynalézavost. Bude se moci propojovat s různými časy, prostory a meziprostory veškerého dění. Začne se objevovat první vnímání multidimenzionálního prostoru. ✨

Tyto kosmické vlny přinesou další ohromnou gigantickou možnost pro lidské bytosti, které se rozhodly vstoupit do vyšších vědomostních dimenzí. O tom vás budeme včas informovat během příštích týdnů. ✨

V této době choďte často do přírody, meditujte a nechte vstupovat kosmické světlo do vašich systémů. Osvoboďte se od negací a připravujte se na novou pozitivní budoucnost. 

Energetické navýšení světelné vibrace planety Zem probíhá podle plánu vyšší inteligence a vyššího vědomi. ✨

Jsme s vámi a doprovázíme vás.

Mír s vámi, mír s námi.

Vaši plejádští průvodci ✨

✨ Aktuální informace od plejádských bytostí, květen 2023 ✨

✨ Aktuální informace od plejádských bytostí, květen 2023 ✨

‚Zůstaňte ve své důvěře a pokračujte dál na své cestě za světlem.

Nespočetné množství lidí se rozpomíná na světlo své duše, na svoji podstatu a prosvětluje tím realitu kolektivního pole lidstva.

Vědomostní dimenze třetího a pátého vědomostního prostoru se doposud prolínají ale přesto cítíte, že ve vaší realitě se nachází více světla než dříve. Světelná energie vás doprovází. Nese vás a posiluje. Světlo prozařuje vaši duši, vašeho ducha a vaše tělo.

Zůstaňte ve svém konání.

V této době probíhá zesílená aktivace posvátných a energetických míst vaší planety, aby se tato místa mohla díky meridiánům a krystalovým systémům planety propojit. Podobná aktivace těchto míst proběhla sice již několikrát ale nynější aktivace je frekvenčně velice silná, neboť probíhá přes světelnou energii vašeho slunce. Vaše slunce je portálem do nejrůznějších prostorů, dimenzí a časů a zároveň je portálem pro propojení s vaší galaxií, s centrálním sluncem vaší galaxie a centrálním sluncem božského zdroje.

Frekvence vaší galaxie tudíž proudí k posvátným místům vaší planety. Zároveň k nim proudí frekvence okolních planet vašeho slunečního systému. Kosmické vibrace navyšují energii těchto míst. Vaše planeta se napojuje na původní kosmické frekvence, od kterých byla manipulací odtržena. Vrací se tím do svého planetárního pořádku.

I kapličky a kostely, které stojí na posvátných místech prosvětlují svoji realitu a odprošťují se od energií manipulace. Brzy v nich zavládne čistá původní energie.

Mnoho z vás cítí velikou únavu, nervozitu či jiné symptomy, neboť vaše systémy momentální aktivaci velice vnímají. Navyšujte meditací a pobytem v přírodě své osobní světlo, abyste se frekvenčně napojili na vibraci vaší planety. Pobyt v přírodě při vycházejícím či zapadajícím slunci regeneruje vaši DNA. Propojujte se v okamžiku ‚tady a teď‘ se světlem božského zdroje a se vším světelným a láskyplným.‘

Vaši plejádští průvodci

⭐

S láskou

Pavlína Klemm

✨ Poselství plejádských bytostí pro rok 2023 ✨

✨ Poselství plejádských bytostí pro rok 2023 ✨

Blíží se konec roku a mnoho z vás se ptá, jaký vás příští rok očekává. Jaký bude a zda bude takový turbulentní jako byla doba posledních měsíců.
My nevidíme časové úseky jako vy, po rocích. My vnímáme dobu jako energetické úseky. Vnímáme jejich energii, jejich frekvenci, jejich barvu, jejich vibraci a kmitočet těchto vibrací. Vnímáme energii vibrace magnetických polí Země.
Povrchu Země a vnitřku vaší Země.
Ale samozřejmě víme, že pro vás je dána dobu roku, měsíců, týdnů a dnů. Tak to bylo pro vás
mimozemskými, ne dobře smýšlejícími bytostmi zavedeno a podle toho se lidská společnost do doby, než vystoupí do vyšších vědomostních prostorů, řídí.
Takže doba, která je pro vás rokem 2023, bude mít několik energetických úseků.
V prvním úseku příštího roku bude navyšovat vibraci povrch Země. V dalším úseku bude navyšovat svoji vibraci vnitřek Země. A ve třetím energetickém úseku dojde k velkým transformačním procesům, na které se lidé dobré vůle již těší a velice na ně čekají.
Dojde ke změnám, které shluknou lidi a národy do společné komunity. Mnoho lidí a národů se naopak od této komunity odpojí a vytvoří tak svazky, které nemají zájem se všeobecně a vědomostně rozvíjet. Bude to jakési první znatelné rozdělení mezi fyzickými světy. Postupem času (to potrvá ještě několik vašich let), se tyto světy komunit rozdělí i jemnohmotně.
To platí i pro velké politické a hospodářské organizace, které měly do této doby velký význam.
Celý časový úsek vašeho roku 2023 nazýváme ‚rokem manifestace.‘ Manifestace vašich myšlenek.
Manifestace projektů, na kterých jste možná již dlouho pracovali.
Za tímto účelem byly k Zemi sesláni andělé a světelné bytosti manifestace, které pomáhají lidem cíleně využít jejich myšlenky a pomáhají jejich myšlenkám dospět až k vysněnému cíli.
Vaše myšlenky se stanou viditelnějšími než kdy předtím. Bude znatelné, kdo v sobě nosí myšlenky nízkovibrační a kdo v sobě nosí myšlenky vysocevibrační, barevné.
Vysocevibrační myšlenky získají na své rychlosti a propojí se ve ‚světelné‘ rychlosti se světy a
myšlenkami dalších lidí, kteří vibrují stejnou frekvencí. Myšlenky těchto lidí přijdou do rezonance a tím budou lidé k sobě přitáhnutí. Tak dostanou možnost se mezi sebou najít a vytvářet společně nové systémy a nové struktury či projekty.
Zákonitě se budou lidé v příští době mezi sebou více a více přitahovat. Lidé, kteří stejně vibrují.
A proto také zákonitě lidé v příštích měsících nastávajícího roku pocítí, kdo k sobě patří a kdo ne. Kdo se vzájemně mezilidským vztahem posiluje a kdo si spíše ubližuje. Mnoho partnerů ucítí intuitivně a přirozeně, zda je jejich vztah pravý či je jen uměle udržovaný a vedený jen ze setrvačnosti a zvyku.
Příští rok vám přinese i další, nové, překrásné barevné frekvence. Na vaší obloze se budou objevovat překrásná světla. Vaše obloha bude zrcadlit krásu vaší galaxie a krásu vesmíru.
Vaše Zem bude více a více komunikovat s planetami vašeho slunečního systému. Informace pro vaše vyléčení a regeneraci vašeho DNA k vám budou od slunce proudit ještě intenzivněji.

Na vaší obloze se budou také objevovat formace, které vy, uvědomělí lidé, jistě rozpoznáte.
Rozpoznáte, že tyto formace nemají původ na vaší Zemi. Rozpoznáte, že mírumilovné mimozemské civilizace a jejich vesmírné lodě vás více a více doprovázejí a připravují vás postupně na jejich oficiální příchod.
Mnohdy budete moct pozorovat vesmírné lodě v jejich jemnohmotné podobě. Jemnohmotná
podoba jim dává možnost k vám cestovat pomocí světelných jemnohmotných portálů.
Jemnohmotnou podobou jsou vytvářeny první energetické otisky pro fyzický příchod. Energetické otisky slouží pro první komunikaci s lidskou společností.
Mnoho fyzických vesmírných lodí se nachází v okolí vaší planety. Nacházejí se ale
v mezidimenzionálních prostorech, tzn. pro lidský zrak nedostupný.

Přestože bude časový úsek příštího roku plný změn, dojde u vás také k osobnímu poznání v různých životních směrech, dojde k sebepoznání, dojde k objevení své vlastní síly a síly myšlenek, k poznání pozitivní síly kolektivu a sounáležitosti mezi lidmi dobré vůle.
Lidská společnosti postupuje krok za krokem ve svém vývoji. Pokračuje v rekordním tempu. Životní zážitky a situace probíhají mnohdy nekontrolovatelným tempem a přesto spěje vše do ucelené formy.
Přestože tuto formu z vašeho pohledu zatím nemůžete vidět, my ji můžeme již velice dobře
rozpoznat. Vidíme, že barevná frekvence lidské společnosti začíná zářit pestrými barvami a
energetická forma se začíná vytvářet do kruhového tvaru. A to je velice dobrá, pozitivní zpráva.
Neboť vše, co je v božském pořádku, sestává z kruhu či z kruhovité formy.
Možná těmto slovům ještě nemůžete zcela porozumět. Ale přesto vám můžeme sdělit, že změny, které nastaly, které nastávají a které nastanou, přinesou pozitivum a rozšíření vědomostní úrovně lidské společnosti.
Jsme s vámi a doprovázíme vás.
Zdravíme vás z našeho časoprostoru a těšíme se na setkání s vámi.
Přejeme vám krásný nový lidský rok.
Přejeme vám, aby tento rok byl pro vás plný důvěry, lásky, světla, vytrvalosti, míru ve vašich srdcích a plný doprovodu vašich světelných bytostí, které vás bezpodmínečně milují.

Mír s vámi, mír s námi.
Vaši plejádští průvodci

Láskyplná slova plejadských bytosti

Láskyplná slova plejadských bytosti

Červenec 2022

⭐✨⭐✨

Zdravíme vás z hvězdných výšin a promlouváme k vám.

Jsme propojeni s vašimi bytostmi světla, s vašimi nejbližšími v lidském nebi a s vašimi předky. Jsme propojeni s vašimi kosmickými rodinami, které nad vámi bdí a přináčejí vám neustále frekvenci a vibraci vaší domovské planety, z které jste přišli.

V této nynější inkarnaci se nacházíte na planetě Zem. Na překrásné, modré planetě. Rozhodli jste se na tuto planetu inkarnovat a rozhodli jste se ji pomoci v jejím vzestupu, jakožto i v vzestupu lidstva.

Pro tuto úlohu jste se rozhodli ve vesmírných výškách. Jste ušlechtilé a láskyplné bytosti. Vaši světelní průvodci vám za vaše odhodlání pomoci planetě a lidstvu posílají jejich lásku a vděk.

Patříte k hvězdným semínkům, kteří rozprostírají na této planetě světlo svého srdce a lásku své duše. Prozařujete svojí přítomností zde na Zemi vaše rodiny, vaše přátele a vaše okolí.

Každý z vás je důležitý. Každý z vás. Přestože se vám může zdát, že vaše pomoc tomuto světu je zanedbatelná, není tomu tak. Vaše světlo a vaše láska se rozpíná, násobí se a propojuje se s dalšími lidmi dobré vůle.

Vaše pomoc pro tuto planetu je nezanedbatelná a důležitá. Každým dnem prosvětlujete svým osobním světlem kolektivní pole lidstva a a navyšujete tím jeho kolektivní vědomí.

Energie světla a lásky na této planetě je fyzicky měřiltelná. Kosmická rada, společně s dalšími vyvolenými lidskými bytostmi dobré vůle měří hodnotu tohoto energického pole, které obklopuje vaši planetu.

Tento svět potřebuje ještě určité množství vašeho světla a lásky na to, aby fyzická hodnota kolektivního pole zůstala stabilní a neměnná a mohla se propojit s vyššími světelnými úrovněmi a světelnámi bytostmi.

Jste na dobré cestě.

Zůstaňte ve své dobré vůli.

Zůstaňte ve světle svých srdcí.

Jste hvězdná semínka, který píší novou kroniku lidstva a této planety. Novou, pravou, skutečnou a nezfalšovanou.

Díky vaší práci přinášíte světlo pro váš osobní život zde na této planetě a pro život vašich dětí a dalších budoucích dětí, které se na svoji inkarnaci již připravují.

Až se po čase zastavíte a otočíte se zpět za tím, co jste pro tento svět učinili, budete moci s jistotou usoudit, že vaše konání přineslo změnu k pozitivnímu.

Zůstávejte na své cestě, zůstávejte ve své důvěře.

Vaše světlo srdce vás bude nadále propojovat s námi a s dalšími bytostmi světla.

Jsme propojeni, jsme jeden.

Žehnáme vaši existenci.

Žehnáme vaše žití a bytí na této planetě.

Vaši plejádští průvodci