Browsed by
Category: všeobecně

✨ Aktuální informace ✨

✨ Aktuální informace ✨

Vystupujeme z uměle vytvořeného matrixu.✨

 Moji milí, tato doba je magická a plná nečekaných možností. Na tuto dobu jsme dlouho čekali a dlouho jsme se na ni připravovali. Po mnoho inkarnaci jsme sbírali naše zkušenosti, opakovaně jsme byli za naše názory a za naše léčitelské práce potrestáni . Doprovázím již mnoho let lidi při jejich spirituálním a vědomostním vývoji. Každá práce s lidmi, každý seminář, přináší i mě nové poznatky a zkušenosti. Neboť při každé takovéto práci jsem propojena s mým světelným týmem a s mými plejádskými průvodci. Informace, které se nám díky nim dostávají, nás nechají lépe se orientovat v této době. ✨

 V těchto dnech -tedy od poloviny listopadu 2023 dostávám od Plejáďanů zcela jasné informace, že začínáme vystupovat z uměle vytvořeného matrixu a z polí iluze! Konečně! ✨

 Zpřetrháváme pouta, do kterých jsme byli utěsněny. Vystupujeme z nízkovibračních úrovní do dimenzí vyššího vědomi. Uměle vytvořený matrix ztrácí na sile, vznikají v něm velké trhliny. Matrix už se nepodaří “slepit” dohromady, bude čím dál slabší, přestože se ho bude temná strana určitou dobu snažit udržovat při životě. A frekvenci času , která nás doposud otročí, se nám podaří krok za krokem transformovat. To je jedna z velkých veličin, která nás doposud v uměle vytvořeném matrixu drží. Plejáďané a nespočetné množství světelných bytosti světelně komunikuji s našimi tělesnými systémy, aby se jim podařilo snadněji se přeprogramovat na lehkost a na nové dimenze, které na nás již čekají. Takže – v těchto dnech nastávají skutečné kroky vystoupení. Nedivme se proto velkému množství fenomenů, s kterými jsme se dříve nesetkali. Např. výpadky paměti , dezorientace v času a v prostoru, tělesné abnormalty či jiný styl spánku než dříve. Vše se mění a naše flexibilita v myšlení a v konání je prozatím nutnější než dříve. ✨

 Jsme v srdečním spojení, všechny vás zdraví Pavlína ✨

✨Světelná poselství z Plejád 9 v českém jazyce✨

✨Světelná poselství z Plejád 9 v českém jazyce✨

Tak je tady!  ✨✨

Aktuální devátá kniha právě vyšla a já se velice těším z toho, ze mohu díky této knize vstoupit do vašich myslí a do vašich domovů. Tato kniha je naprogramovaná frekvencí kosmické lásky a již při čtení se může  vaše duše na tuto frekvenci napojit a léčit se. I můj pradědeček, kterého jsem fyzicky nepoznala ale s kterým mám neustálé světelné kontakty, předal opět slova moudra světelných výšin.

Přeji vám mnoho radosti při čtení 

S láskou 

Pavlina 💕🌹

Vydalo nakladatelství Fontána Olomouc 

✨ Poselství plejadských bytostí, červen 2023 – důležité informace ✨

✨ Poselství plejadských bytostí, červen 2023 – důležité informace ✨

V těchto dnech a týdnech k vám přicházejí kosmické světelné vlny, které opět navyšují světelnou intenzitu a frekvenci planety Zem. 

S příchodem těchto kosmických vln dostane člověk další možnost rozšířit své vědomí a zatím alespoň částečně splynout s kosmickým světem a jeho nekonečností. ✨

Světelná síla těchto kosmických vln může být znatelná na náladě člověka. Každý člověk dostane možnost díky těmto kosmickým vlivům čistit své vnitřní negativní záležitosti a navždy se jich zbavit, pokud to dotyčný člověk chce a pokud je na to připraven. 

Možná pocítíte smutek, rozladěnost, lítost či jiné pocity, které nemůžete k vaším vlastním pocitům přirovnat. Jsou to pocity a myšlenky, na které si možná ani nemůžete vzpomenout, neboť to byly nahromaděné záležitosti dávné minulosti či předešlých inkarnací. Vysokou světelnou vibrací těchto vln se čistí i vaše negativní holografické energetické otisky, přes které jste doposud s negativní minulostí spojeny. ✨

Tyto světelné vlny k vám přichází z vaší galaxie. Z prostorů galaxie, s kterými jste nebyli doposud spojeny. Planeta Zem, která již vibruje kolosálním světlem, tyto kosmické vlny k sobě přitáhla. ✨

Vysoká vibrace tohoto světla bude působit nejen na rozšíření vašeho vědomí a na navýšení světelné vibrace vašich buněk ale navýší i informační systémy vašeho mozku. 

Váš duch se bude moci v budoucnu ještě více rozvíjet a projevovat ve své kreativitě a vynalézavost. Bude se moci propojovat s různými časy, prostory a meziprostory veškerého dění. Začne se objevovat první vnímání multidimenzionálního prostoru. ✨

Tyto kosmické vlny přinesou další ohromnou gigantickou možnost pro lidské bytosti, které se rozhodly vstoupit do vyšších vědomostních dimenzí. O tom vás budeme včas informovat během příštích týdnů. ✨

V této době choďte často do přírody, meditujte a nechte vstupovat kosmické světlo do vašich systémů. Osvoboďte se od negací a připravujte se na novou pozitivní budoucnost. 

Energetické navýšení světelné vibrace planety Zem probíhá podle plánu vyšší inteligence a vyššího vědomi. ✨

Jsme s vámi a doprovázíme vás.

Mír s vámi, mír s námi.

Vaši plejádští průvodci ✨

✨Léčivé energie z Plejád: „Světlo je potrava pro naše buňky“✨

✨Léčivé energie z Plejád: „Světlo je potrava pro naše buňky“✨

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Můžeme pomocí světla změnit svůj osud a kompletně se uzdravit? Co je v procesu léčení nejdůležitější? A jak zastavit stárnutí a čas? Nejen o tom si povídám s autorkou channelingové literatury, paní Pavlínou Klemm, jejíž knihy patří ve všech německy mluvících zemích k nejprodávanějším. Rodačka z Krkonoš je díky osmidílné sérii „Světelná poselství z Plejád“ populární i v České republice. Pavlína Klemm je od dětství v kontaktu s duchovním světem a jeho světelnými bytostmi, pak studovala například i u Doreen Virtue. Od roku 2011 hovoří skrze Pavlínu Plejáďané – civilizace známá, mimo jiné, velmi pokročilými léčitelskými schopnostmi. 

Pavlíno, jaký je podle Plejáďanů smysl života (fyzické existence)? 

Plejáďané prožívají svoji fyzickou existenci v sedmé vědomostní dimenzi. Řídí se podle pravidel božského pořádku – tzn. v souladu s nejčistšími zákony lásky. I jejich děti jsou vedeny k etice a k porozumění druhého. Smysl jejich fyzické existence tedy spočívá chovat se v souladu s nejčistšími pravidly lásky a duševní čistoty. 

Často jsem se při komunikaci s Plejáďany ptala, co je jejich cílem, když již dosáhli tohoto vysokého stupně vědomí. A pokaždé se mi dostala stejná odpověď, že jejich cílem je v tomto stupni vědomí zůstat a neklesnout. Dalším smyslem či úlohou jejich života je pomáhat mimozemským civilizacím, které se nacházejí v nesnázích. I Plejáďané prožívali podobné situace jako my lidé. Situace a období manipulace a nesvobody duše. Bylo jim mírumilovnými civilizacemi pomoženo a Plejáďané nyní oplácejí tuto pomoc podporou ostatním civilizacím. Pomáhají především vědomostně, aby se lidé či ostatní civilizace rozpomněly na svoji světelnou velikost a na svůj božský původ. Díky svému rozvzpomenutí mohou lidé či civilizace nastartovat své první kroky k osvobození své duše pomocí své nově naleznuté síly. 

Plejáďané mají vynikající léčitelské schopnosti. Léčení druhých patří též k jejich veliké životní úloze.  Když vstoupí jemnohmotně do našeho časoprostoru, přinášejí své vysoce vibrační a světelné frekvence. Lidé tím dostávají možnost ozdravit své fyzické tělo a prozářit tímto světlem svou duši a svého ducha. Vědomí se může propojit s vyšším vědomím člověka.  

Při léčení přicházejí do našeho časoprostoru i Plejáďané, kteří jsou ve svém vědomí ještě pokročilejší a nacházejí se v deváté vědomostní dimenzi. Nemají fyzické tělo. Mají světelné krystalové tělo a mohou vstupovat do všech dimenzí a prostorů. Jejich léčitelské schopnosti jsou velice vysoké.  

Jak prožívají Plejáďané smrt? A mají pro nás nějaké doporučení, jak smrt vnímat? 

Plejáďané prožívají smrt jinak než my lidé. Častokrát mi sdělují, že pro ně smrt v podstatě neexistuje, neboť přecházejí vědomě do nového těla. Při tomto přechodu sebou přebírají všechny za života nasbírané vědomosti a zkušenosti.  

Plejáďané žijí až 1 500 let! (I my lidé jsme byli dříve schopni delšího fyzického života, dokud nedošlo k manipulaci naší DNA.) Starají se energeticky o své fyzické tělo, promlouvají se svými buňkami a orgány. Regenerují svá těla tzv. světelnými krystalovými lůžky, které pracují na bázi volné energie a propojují je s jejich božskými dokonalými otisky.  DNA Plejáďanů je velice světelná a kompatibilní se světelnými frekvencemi kosmu. 

Po fyzické smrti, jak ji my lidé nazýváme, jsou jejich těla transformována do světelné energie. Tzn. jejich těla nejsou pohřbena v zemi či spalována ale proměněna ve světlo kosmu.  

Oni sami nazývají fyzický odchod pouhým přechodem do jiné formy života. Nezažívají při tomto přechodu smutek, neboť jsou vědomostně nadále se svými blízkými propojeni. Většina z nich přechází okamžitě do nového těla či nové formy existence ve světelném těle.  

Můžeme vůbec zastavit stárnutí? Které nejlepší věci můžeme podle Plejáďanů dělat pro své zdraví? Jak se uzdravit? 

Jak již jsem se zmínila, naše DNA byla zmanipulována a tím naše tělo rychleji stárne. V této době ale padají všechna doposud nastavená pravidla, která nás nechala žít v nemocích, v rychlém stárnutí a v karmických záležitostech. Tím, že se člověk vědomostně a světelně vyvíjí, vystupuje z nízko vibračních dimenzí a dostává tím možnost prodlouženého života. Světelným vývojem se dostává naším buňkám ‚světelné potravy‘ kosmického světla, které naše buňky tolik milují. I kosmické světlo, které k naší planetě nyní zesíleně přichází, nechá tělo a DNA regenerovat a léčit. Také sluneční světlo, především při úsvitu a západu, léčí a čistí naše čakry a DNA.  

Plejáďané nám doporučují zbavit se všeho, co nízce vibruje. Tzn. uměle zpracované potravy a nápojů. Ale také nízko vibrujících myšlenek, které nás překyselují a působí v našem tělem záněty. Měli bychom se vrátit ke všemu, co je přirozené a co nás dělá přirozenými. 

Příroda nás také velice uzdravuje a vrací do přirozenosti.  

A meditace nás propojuje se světlem a s životní energií kosmu.  

V knize 7 – ‚Světelná poselství z Plejád‘ nám Plejáďané přinesli informace o ‚Kosmické lékárně‘, v které jsou obsaženy všechny preparáty, léčebné frekvence, barvy, tóny a geometrické formy, které jsou pro regeneraci a léčení našich systémů vhodné. I touto formou dostáváme možnost propojit se léčebnými preparáty, které nám přinese jemnohmotné vyléčení.   

Možností pro uzdravení máme mnoho. Nejdůležitější je náš úmysl se pro vyléčení a pro regeneraci rozhodnout. Poté nám světelné bytosti již na naší cestě pomohou a propojí nás s možnostmi a potřebnými informacemi.  

Někdy se ale člověk rozhodl pro jinou cestu než pro cestu uzdravení, neboť to přinese zkušenosti pro jeho vědomostní vývoj. A jeho cestu musíme akceptovat a respektovat.  

Pro většinu lidí je velmi obtížné vstřebat koncept paralelních realit. Jak rozvinout vědomí pro to, že vše je TEĎ? Jak „vypnout“ čas? 

V době meditace se propojí naše duše, náš duch a naše tělo v jeden celek. Srdeční prostor se světelně otevře a propojí se s božským zdrojem a se všemi dimenzemi, prostory a časy. Naše duše se světelně při tom propojí s dalšími světly dalších duší a s dalšími světly kosmu. A naše vědomí se propojí s naším vyšším vědomím.  

V době meditace – postačí pár minut – se nacházíme v prostoru, kde se žádný čas nevyskytuje. Vystupujeme tím pádem z iluze pozemského času a propojujeme se s prostory věčnosti a nekonečnosti. 

I slova ‚tady‘ a ‚teď‘ byla plejádskými bytostmi naprogramována tak, abychom při vyslovení těchto slov nahlas byli na prostor věčnosti a nekonečnosti napojeni. Tím můžeme zastavit čas a propojit se s naším vyšším vědomím a se vším, co nás dělá světelnými a láskyplnými.   

Jak rozproudit zablokovanou kreativitu? 

Kreativita se k nám lidem vrací sama od sebe. Tím, že se lidé rozpomínají na své vnitřní světlo a na svůj světelný původ, napojují se tím automaticky na svoji kreativitu. I práce na solar plexus (čištění, předávání léčebných frekvencí či žehnání této čakry) nám přináší propojení s božským zdrojem a s naší intuicí.  

Ale jako vždy – naše čisté srdce je klíček k uzdravení a ke všem možnostem našeho bytí a našeho žití.  

Do jaké míry si duše sama vybírá, co chce prožít v příštím životě a do jaké míry je to otázkou „karmy“? Máme svobodnou vůli? 

Naše duše si může sama vybrat, do jakého prostoru či času bude znovu inkarnovat. Má svou svobodnou vůli. 

Do poslední doby nebylo ale všem duším povoleno inkarnovat do libovolného časoprostoru. Karmický systém byl doposud ovládán negativně smýšlejícími a jednajícími bytostmi. 

V této době vystupování z nízko vibračních dimenzí vystupujeme i ze zajetí karmických cyklů a systémů. Jak již jsem se zmínila – v této době padají všechna pravidla, která nás energeticky i fyzicky omezovala. Nejdůležitější je rozhodnutí, z těchto systémů karmy vystoupit.  

Plejáďané často sdělují, že lidstvo brzy opustí těžkost, nemoci a karmické zátěže. Pokud si člověk uvědomí, proč se jeho životní nesnáze znovu a znovu opakují a rozhodne se, přistup k životu změnit, nemusí již nadále procházet nemocemi či nesnázemi, jak tomu bylo dříve. Dříve jsme nemocemi a těžkostmi procházeli, abychom ‚splatili‘ karmický dluh. Tato doba nám přináší ale svobodu a pokud se rozhodneme z karmické smyčky vystoupit a jednat jinak než dříve, bude nám světelnými bytostmi při tomto procesu uzdravení pomoženo. 

Mnohým lidem ještě není tato informace vědoma a zůstávají v těžkosti a závislosti svého ‚osudu‘. Není jim vědomo, že energetická konstelace naší planety a energetická situace lidstva se vyvíjí k pozitivu. Není jim vědomo, že v této době můžeme kdykoliv opustit náš ‚osud‘, který již v podstatě neplatí a nedává smysl. Můžeme v každé vteřině našeho žití z těžkosti našeho ‚osudu‘ vystoupit a začít jinak a pozitivně jednat. V této době platí více než kdy dříve – jsme tvůrci svých životů.  

Jak se na plejádskou energii napojit? Jak požádat o osobní kontakt a vedení? 

Plejáďané nám vždy sdělují – ‚Tvůj čistý úmysl ti otevírá cesty ke všem možnostem tvého života. Otevírá ti i cestu k propojení s námi. Tvůj úmysl je jako paprsek, který otevírá dimenze, s kterými se chceš propojit.‘  

Zároveň nám předali i číselnou řadu – číselný kód, který otevírá prostory a dimenze pro komunikaci s nimi. Tato řada zní 3717. Každá číslice je napojena na určitá morfogenetická (vědomostní a informační) pole.  

Tuto řadu můžeme vyslovovat nahlas. Můžeme ji napsat do své blízkosti či ji programovat na vodu. Stačí tuto řadu napsat na list papíru, postavit na ni sklenici či karafu s vodou na minimálně tři minuty a poté popíjet.  

Tato číselná řada nás také energeticky ochraňuje a nechá nás spirituálně růst.  

Pavlíno, moc Vám děkuji za rozhovor. 

Odkaz: Léčivé energie z Plejád: „Světlo je potrava pro naše buňky,“ říká Pavlína Klemm  – CelostniMedicina.cz

Webinář dne 6. března 2021

Webinář dne 6. března 2021

Srdečně Vás zveme na webinář dne 6. března 2021
‘Navýšení tvého spirituálního vědomí’.

Tento den budeme opět léčeni plejádskou světelnou energií, budeme se napojovat na frekvence nové pozitivní budoucnosti lidstva. Dozvíte se informace o aktuální situaci této planety a lidstva. Přestup do páté vědomostní dimenze nastává právě teď a my dostáváme možnost s konečnou platností opustit zátěže, které nás blokují a svazují. Světelné bytosti nás budou při tomto procesu podporovat.

Těšíme se na Vás!

Pavlína a Kateřina

Poselství plejádských bytostí a pár tipů pro rok 2021, ze dne 18.01.2021

Poselství plejádských bytostí a pár tipů pro rok 2021, ze dne 18.01.2021

Moji blízcí,
přeji Vám všem mnoho zdraví a štěstí do nastávajícího roku! Plejádské bytosti se se mnou opět spojily a předaly nové poselství a pár tipů pro rok 2021!
Kosmické světlo přicházející na naši planetu prozařuje všechny prostory a časy naší společné existence. Světlo je nepřehlédnutelné a programuje naši světelnou budoucnost. Dejte na svoji intuici a kráčejte dál s láskou a důvětou ve vašich srdcích.
Přeji Vám všem hodně lásky a světla na vaší pozemské cestě.
Vaše Pavlína

Zde k poselství v české verzi:
Poselství ze dne 18.01.2021

Moje příspěvky a rozhovory v češtině můžete shlédnout na:
Youtube Pavlina Klemm

2. Rozhovor – Prosincová planetární konstalace a energetické rady

2. Rozhovor – Prosincová planetární konstalace a energetické rady

V tomto povídání se dozvíš, jaký vliv má nový věk vodnáře na lidskou společnost a na planetu Zem. Pavlína sděluje účinné jednoduché techniky plejádských a světelných bytostí, které ti mohou pomoci vstoupit do nové významné epochy lidstva ve tvé pozitivní síle a zdraví. Kateřina a Pavlína vám všem přejí krásné, i když tento rok netypické vánoce a svátky. Hodně zdraví a harmonie v novém roce 2021!

Zde k videu:
Video 13.12.2020

Upozornění pro účastníky semináře v Praze, dne 6.3.2021. Prosíme účastníky, kteří byli nahlášeni na listopadový seminář 2021 o novou registraci pro březnový seminář u Kateřiny Trnkové. Probíhá nová evidence a účastníci listopadového semináře nejsou automaticky na březnový seminář přihlášeni. Při přihláškách uvádějte prosím svoje jmého, adresu a kontakt. Děkujeme všem za pochopení a těšíme se na vás!

Kontakt: Kateřina Trnková
email: katerinatrnkova44@gmail.com

9. poselství k aktuální planetární situaci, 14.11.2020

9. poselství k aktuální planetární situaci, 14.11.2020

Moji blízcí,
opět mě kontaktovaly plejádské bytosti a sdělily mi další poselství.
Přeji Vám, abyste díky tomuto poselství dostali opět sílu, vytrvalost a neztráceli naději do pozitivní budoucnosti, která je již pro tuto planetu naprogramovaná.
Přeji Vám všem hodně lásky a světla ve vašich srdcích.
Vaše Pavlína

Zde k poselství v české verzi:
Poselství ze dne 14.11.2020

Zde k poselství v angličtině:
Poselství zde dne 14.11.2020

Moje příspěvky a rozhovory v češtině můžete shlédnout na:
Youtube Pavlina Klemm