O mě

O mě

Pár slov pro vás

Jmenuji se Pavlina Klemm a dostala jsem od světelného světa velký dar. Dar, kterého si nesmírně vážím – předávat lidem informace a poselství světelných bytostí. Díky těmto informacím máme všichni možnost najít v sobě svoji božskou podstatu a poznat komplexnost našeho dění a našeho bytí zde na této planetě.

Mnoho z vás zde na této planetě není poprvé a mnoho z vás se snaží vyléčit svoji nynější realitu nebo nalézt svůj světelný úkol zde na Zemi.

Všichni do jednoho jsme provázeni světelnými bytostmi. Stačí jejich pomoc a jejich vedení přijmout a nechat se životem provázet.

I já jsem přijmula jejich nabídku pomoci a zaintegrovala jsem přítomnost mých světelných průvodců do mého života. Tím jsem dostala možnost své blízké a další lidi provázet a pomáhat jim. Moje důvěra ve světelné bytosti mi přinesla splnění mého největšího přání mého pozemského života. Přání psát knihy a zaznamenávat informace a poselství světelných bytostí.

Přes moji komunikaci s mojí rodinou ve světle, jsem se dostala ke komunikaci s andělskými bytostmi. Andělé navýšili moji světelnou frekvenci a doprovodili mě k mé kosmické rodině.

Díky ní vznikly mé knihy „Světelná poselství z Plejád.“ Tyto knihy se staly nepostradatelnou součástí spirituálního růstu a rozšiřování vědomí mnoha čtenářů ve všech německy mluvících zemích, v české, slovenské a polské republice, v Anglii a Americe. Vydání se připravuje i jiných jazycích a zemích.

Všechny mé knihy patří k bestsellerům channelingové literatury. Osmá kniha se stala v řebříčku vydavatelství “Spiegel” jejím Bestsellerem.

Lidem, kteří se spirituálně rozvíjí nebo právě ozdravují své bytí, nabízím semináře. Rokem 2019 začínám nabízet vzdělávací výuku pro budoucí léčitele, aby i jiné lidé mohli pracovat podobně tak, jak pracuji já.

Krátce k mé osobě:

Narodila jsem se v roce 1970 v České republice v Podkrkonoší. V roce 1990 jsem přišla do Německa, kde dodnes poblíž Mnichova bydlím.

Navštívila jsem různé semináře a výuky, které mě pomohly v mém spirituálním růstu a přehledu.

Největší a nejpřehlednější výuku mi předaly ale moje světelné bytosti, které mě neustále doprovázejí a školí. 🙂

Mám tři dospělé dcery, které se vyvíjejí podobným spirituálním směrem jako já.

Přeji Vám všem pozemské štěstí a požehnání a přeji Vám prožívat světelnou a pozemskou lásku, která je to nejcennější, čeho se nám může v životě dostat.